členství » ESMO odstranit

Česká onkologická společnost odeslala souhlas s ESMO Position Paper on Medical Oncology na ústředí ESMO. Souhlas ČOS bude zaznamenán v textu dokumentu spolu s ostatními státy podporujícími jeho vytvořenou podobu. Dokument pude publikován v Annals of Oncology.