druhý názor

Druhý názor na léčbu onkologických pacientů i pacientů s revmatickým onemocněním pro onkology a praktické lékaře
Petra Hájková

V praxi je rozhodování o nejvhodnější léčbě často dost komplikované. Ne vždy je čas nebo možnost poradit se s ostatními kolegy. Názory a zkušenosti kolegů s mnohaletou praxí jsou cenné a vítané. A právě propojení odborníků v dané specializaci je smyslem konzultačního portálu Mujpacient.cz, který je zaměřen na oblast onkologie. Novinkou je projekt REVMA-online.cz, jenž je založen na stejném principu a umožňuje rychlou a bezplatnou poradu s odborníky z oboru revmatologie. Projekt se zaměřuje na diagnostiku a léčbu pacientů s revmatickými onemocněními.

Konzultační portál Mujpacient.cz pomáhá nově i praktickým lékařům
Monika Svobodová

Obtížné rozhodování o onkologické léčbě usnadňuje už 10 let konzultační a vzdělávací portál Mujpacient.cz. Propojuje české a slovenské onkology se špičkami z oboru a umožňuje jim v krátkém čase rychlou a bezplatnou konzultaci o léčbě, tzv. druhý názor. Nově je projekt otevřen i pro praktické lékaře a umožňuje jim konzultovat péči o dispenzarizované pacienty v remisi.

Video: Konzultační a vzdělávací portál Mujpacient.cz urychluje mnohdy obtížné rozhodování v léčbě onkologických pacientů
Monika Svobodová

Projekt Mujpacient.cz pomáhá v rozhodování o léčbě onkologických pacientů už 10 let. Konzultace je jednoduchá, rychlá a zdarma. Vše probíhá on-line a poradit se můžete v léčbě onkologického pacienta nejen v indikacích karcinomu prsu, plic, kolorekta, prostaty, ledvin a melanomu, ale také v případech neobvyklých, kontroverzních nebo raritních. Druhý názor na léčbu poskytují přední odborníci z oboru onkologie. Všechny lékařské případy jsou na stránkách publikovány anonymně a slouží jako inspirace pro další kolegy.

Monika Svobodová

Projekt Mujpacient.cz funguje již od roku 2009. Jeho hlavním cílem je online konzultace kontroverzních lékařských případů prostřednictvím služby Second Opinion a získání zpětné vazby v souvislosti s postupy v léčbě nejen karcinomu prsu, ale také karcinomu prostaty, ledviny, plic, kolorektálního karcinomu či melanomu. Speciální sekci tvoří raritní případy, které nespadají pod žádnou z výše uvedených diagnóz. Smyslem celého projektu je nejen konzultace, ale i sdílení zkušeností s léčbou převážně v případech, na které neexistují guidelines. Tato služba přináší unikátní možnost rychlé zpětné vazby a usnadní mnohdy velmi obtížné rozhodování v léčbě.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA radí ženám, u kterých je podezření na zhoubný nádor vaječníku. Co dělat, kam jít, kde se léčit a co jí čeká.