Projekt Mujpacient.cz dokáže urychlit rozhodování v léčbě onkologických pacientů

Projekt Mujpacient.cz funguje již od roku 2009. Jeho hlavním cílem je online konzultace kontroverzních lékařských případů prostřednictvím služby Second Opinion a získání zpětné vazby v souvislosti s postupy v léčbě nejen karcinomu prsu, ale také karcinomu prostaty, ledviny, plic, kolorektálního karcinomu či melanomu. Speciální sekci tvoří raritní případy, které nespadají pod žádnou z výše uvedených diagnóz. Smyslem celého projektu je nejen konzultace, ale i sdílení zkušeností s léčbou převážně v případech, na které neexistují guidelines. Tato služba přináší unikátní možnost rychlé zpětné vazby a usnadní mnohdy velmi obtížné rozhodování v léčbě.

Projekt funguje jako webový portál www.mujpacient.cz, kam lékař-tazatel vloží popis případu a do 2 dní získá další názor či doporučení od člena kolegia. K případům se vyjadřují přední odborníci, kteří jsou úzce specializováni v oboru onkologie. Jejich zkušenosti a názory jsou velmi cenné. Pozitivní je, že i tazatel má možnost vyjádřit se k doporučením kolegia nebo říci, jak v praxi doopravdy postupoval.

Tato služba je dostupná všem registrovaným onkologům zdarma. Všechny lékařské případy jsou na stránkách publikovány anonymně a slouží jako inspirace pro další kolegy. Na nově publikované případy jsou registrovaní lékaři upozorňováni e-mailem. Registrovat do projektu se lékaři mohou ZDARMA na stránce www.mujpacient.cz.

Novinkou je spuštění rubriky DISKUTUJEME, kde mohou lékaři konzultovat zajímavé kazuistiky z praxe a osvojit si tak nové léčebné postupy.

Garantem projektu je: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Členové odborného kolegia jsou:

 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
 • prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
 • prim. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
 • prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA
 • prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
 • prim. MUDr. Eugen Kubala
 • MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
 • MUDr. Michaela Matoušková
 • MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA
 • prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
 • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 • MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 • doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
 • MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Pokud vás tyto informace zaujaly, budeme velice rádi za doporučení projektu i vašim kolegům. Stránky jsou určeny výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost.

Projekt realizuje a organizačně zajišťuje společnost Pears Health Cyber, s. r. o. Případné dotazy posílejte na e-mailovou adresu: monika.svobodova@mujpacient.cz.