e-learning

Informace o projektech, které se věnují e-learningu v medicíně a onkologii. Jejich cílem je poskytovat alternativní možnost celoživotního vzdělávání lékařům a sestrám.   EUNI Elektronická univerzita EUNI EUNI je e-learningový projekt celoživotního vzdělávání určený lékařům,...

Informace pro vzdělávání na jednom místě.  Seznam akcí, které jsou zrušeny nebo přesunuty v důsledku šíření infekce COVID-19 v ČR a následných opatření:  XXVII. Jihočeské onkologické dny (původně 22. - 24. 10. 2020, poté 21. - 23. 10 2021) - přesunuto na termín 31. 3....

Vlasta Průchová

Přednáška, která zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 ve FN Motol, ukazuje na konkrétních projektech možnosti e-learningu ve vzdělávání dlouhodobě nemocných onkologických dětských pacientů a zabývá se i specifiky práce speciálního pedagoga u dětí v nemocnici.