Projekty e-vzdělávání

Informace o projektech, které se věnují e-learningu v medicíně a onkologii. Jejich cílem je poskytovat alternativní možnost celoživotního vzdělávání lékařům a sestrám.  

EUNI

Elektronická univerzita EUNI

EUNI je e-learningový projekt celoživotního vzdělávání určený lékařům, lékárníkům, zdravotním sestrám, farmaceutickým asistentům a dalším nelékařským zdravotnickým profesionálům.
Portál EUNI nabízí odborně garantované informace z medicínských oborů již od roku 2006. Znalosti získané studiem akreditovaného kurzu jsou po úspěšném absolvování závěrečného testu ohodnoceny bodovými kredity. Nabídka e-learningových kurzů je neustále rozšiřována či aktualizována a tvoří tak kompendium poznatků pro celoživotní vzdělávání zdravotníků v rámci jednotlivých oborů. Registrace a studium na EUNI je zdarma, zpoplatněny jsou pouze některé specializované kurzy.
Těšíme se na Vás na www.euni.cz.

Projekt MEFANET

Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi. Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork) chce v této oblasti vytvořit síť horizontálně spolupracujících výukových pracovišť. Primární snahou projektu MEFANET je usnadnit spolupráci týmů z různých fakult a umožnit studentům a pedagogům horizontální prostupnost elektronických výukových materiálů a napomoci tak rychlejšímu a efektivnějšímu vývoji v této oblasti. Snahou MEFANET naopak není jakkoli ovlivňovat řízení výuky a výzkumu na jednotlivých fakultách, všechny body naplňující projekt respektují samostatnost zapojených fakult.
Závěry ze schůzky Koordinační rady (konané: 20.6.2007)

Klíčová slova
e-learning