hlášení

Výbor ČOS po dohodě s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR zveřejňuje od ledna 2007 na začátku každého měsíce stav hlásivosti do NOR. Stav národního onkologického registru ČR - počet hlášených onemocnění k 30. září 2020.    rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok...

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 8. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 7. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 1. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 12. 2018. 
Připomínáme, že od 1. 1. 2019 dochází ke změně v organizaci sběru dat Národního onkologického registru.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 11. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 10. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 9. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 8. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 7. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 28. 6. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 5. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 4. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 3. 2018.

Počet hlášených onemocnění do NOR k 28. 2. 2018.

Počet hlášených onemocnění k 31. 1. 2018.

Počet hlášených onemocnění k 31. 12. 2017.

Mgr. Dalibor Slovák

K 1. 1. 2018 vstupuje v platnost nová aktualizace MKN-10. Příspěvek seznamuje se změnami provedenými v Tabelární části a Abecedním seznamu klasifikace schválených Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Značných změn doznala rovněž Instrukční příručka, kde na rozsáhlé změny schválené WHO navázala v českém vydání velká pravopisná, stylistická a terminologická revize. Přednáška zazněla na konferenci KlasifiKon 2017.

Počet hlášených onemocnění k 30. 11. 2017.

Počet hlášených onemocnění k 31. 10. 2017.

počet hlášených onemocnění k 30.9. 2017.

počet hlášených onemocnění k 31.7. a 31.8. 2017.

počet hlášených onemocnění k 31. 5. 2017.

počet hlášených onemocnění k 30. 4. 2017.

počet hlášených onemocnění k 31. 3. 2017.

počet hlášených onemocnění k 28. 2. 2017.

počet hlášených onemocnění k 31.1. 2017.

počet hlášených onemocnění k 31.12. 2016.

doc. MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Standardem v léčbě lokálně pokročilého karcinomu žaludku je kombinace operačního řešení a adjuvantní chemoradioterapie nebo perioperační chemoterapie. V případě nádorů gastroezofageální junkce je preferována perioperační chemoterapie, tzn. 3 série předoperační chemoterapie, chirurgický výkon a následně další  tři cykly pooperační chemoterapie stejným režimem. Stadia Ib-III  léčíme adjuvantní CHT/RT na bázi 5-fluorouracilu, nyní je preferován režim de Gramont nebo perorální prodrug 5-fluorouracilu kapecitabin. Doporučujeme odeslat pacienta se zjištěným karcinomem žaludku k onkologickému konziliu ještě před objednáním  k operaci.

Od 1. ledna 2014 dochází k metodickým zněnám hlášení a ke změnám formulářů. Změny, ke kterým dochází,  jakož i celý proces hlášení zhoubného novotvaru do Národního onkologického registru, je popsán v článku.