Idiopatická myelofibróza / primární myelofibróza

Skupinu myeloproliferativních chorob tvoří několik navzájem neostře ohraničených jednotek. Ty hlavní jsou: pravá polycytemie, esenciální (primární) trombocytémie, primární myelofibróza, chronická myeloidní leukemie a velmi vzácné primární eozinofilie. Slovo myeloproliferativní znamená, že...

Obsah: O jaké jde onemocnění Jak se vyvíjí Příznaky onemocnění Diagnostika nemoci Léčba primární myelofibrózy O jaké jde onemocnění? Primární myelofibróza je nádorové onemocnění kostní dřeně, které patří mezi chronické myeloproliferativní nemoci. Jak se onemocnění vyvíjí?...

Obsah: Příznaky nemoci Stanovení diagnózy Léčba Primární myelofibróza (PMF), také chronická idiopatická myelofibróza, je další z řady myeloproliferativních chorob. Je charakterizována přeměnou kostní dřeně na nefunkční tkáň, její náhradou vazivem. Krvetvorba se z kostní dřeně...