Primární myelofibróza stručně

Primární myelofibróza (PMF), také chronická idiopatická myelofibróza, je další z řady myeloproliferativních chorob. Je charakterizována přeměnou kostní dřeně na nefunkční tkáň, její náhradou vazivem. Krvetvorba se z kostní dřeně přesouvá do jater a hlavně sleziny. V důsledku toho se slezina výrazně zvětšuje.

Onemocnění probíhá ve dvou fázích. První je charakterizována zmnožením počtů krvinek v krvi a kostní dřeni, druhá pak následným „vyčerpáním“ kostní dřeně a její náhradou vazivem.

Příznaky nemoci

Příznaky choroby jsou způsobeny hlavně zvětšenou slezinou zasahující obvykle až do pánve. K příznakům v důsledku velké sleziny přistupuje i chudokrevnost, hubnutí, pocení, teploty a úbytek svalové hmoty. Příznaky shrnuje tabulka.

Tabulka Klinické nálezy při stanovení diagnózy primární myelofibrózy.

Velmi časté
(> 50 % případů)
 • Zvětšení sleziny
 • Zvětšení jater
 • Únava
 • Chudokrevnost (anémie, nedostatek červených krvinek)
 • Zvýšení počtu bílých krvinek
 • Zvýšení počtu krevních destiček
Časté
(10–50 % případů)
 • Úbytek hmotnosti
 • Noční poty
 • Krvácení
 • Bolest ve slezině
 • Snížení počtů bílých krvinek
 • Snížení počtů krevních destiček
Vzácné
(< 10 % případů)
 • Otoky
 • Žloutenka
 • Dna

Stanovení diagnózy

Stanovení diagnózy vychází z vyšetření krve a kostní dřeně. Navíc téměř u poloviny nemocných s primární myelofibrózou lze nalézt mutaci genu JAK2 V617F.

Léčba

Léčba primární myelofibrózy se řídí pokročilostí onemocnění. K jejímu určení se používají prognognostické faktory, které shrnuje tabulka.

Nepříznivé prognostické parametry primární myelofibrózy:

 • Hemoglobin < 100 g/l
 • Pocení, hubnutí, teploty
 • Blasty (mladé buňky kostní dřeně) v krvi
 • Výrazně zvýšené nebo snížené počty bílých krvinek
 • Snížené počty krevních destiček
 • Věk > 6O let

Léčba je v počáteční fázi nemoci zaměřena na redukci počtu patologických buněk. Lékem volby je interferon alfa, anagrelid nebo hydroxyurea. U nemocných s onemocněním vysokého rizika, je-li to možné, je indikována transplantace kostní dřeně od dárce. K potlačení příznaků nemoci (velké sleziny, pocení, výrazné hubnutí) lze nově využít lék ruxolitinib (inhibitor kinázy JAK2).

U mnoha nemocných ale lze řešit jen příznaky nemoci, například při chudokrevnosti podávat transfuze.

Informace o stránce

 • Autoři: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (LF MU a FN Brno, IHOK a CEITEC)
 • Recenzenti: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU)
 • Datum vytvoření: 21. 12. 2009
 • Datum poslední úpravy: 2. 11. 2017
 • Informace o poslední úpravě:

  Text doplněn a označen autorem jako aktuální k 31. 10. 2017
  (předchozí aktualizace 24. 5. 2014