jaterní metastázy

Obsah: Regionální chemoterapie cévkou či katétrem Superselektivní chemoembolizace Předoperační embolizace portální žíly Regionální chemoterapie cévkou či katétrem Principem regionální chemoterapie je podání cytostatika do jater přímo jaterní tepnou. Snažíme se tak dosáhnout v játrech...

Obsah: Jak vzniká nádorové onemocnění Růst nádoru Druhotné (metastatické) zhoubné onemocnění jater Játra Projevy nádorového onemocnění jater Jak se stanoví diagnóza nádoru jater? Jak se zhoubné onemocnění jater léčí? Jaké jsou nežádoucí účinky léčby? Jak probíhá další...

Regionální léčba jaterních metastáz není vhodná u každého pacienta a každého typu nádorového onemocnění. O vhodnosti této metody rozhoduje mezioborová spolupráce lékařů (onkologů, chirurgů, radiologů, a dalších) v rámci onkologických indikačních komisí.   Metody regionální...

V případě nádorových onemocnění při zjištění metastáz se jedná o pokročilé onemocnění. Pro další léčebný postup je důležité, zda se jedná o solitární metastázu (jedno ložisko) či vícečetné metastázy. Dalším důležitým faktorem je lokalizace metastáz, zda se jedná o metastázu...