Úvod & multidisciplinární onkologická indikační komise

V případě nádorových onemocnění při zjištění metastáz se jedná o pokročilé onemocnění. Pro další léčebný postup je důležité, zda se jedná o solitární metastázu (jedno ložisko) či vícečetné metastázy. Dalším důležitým faktorem je lokalizace metastáz, zda se jedná o metastázu do jater, plic, kostí, apod. V případě jednotlivé metastázy, či malého počtu 2-3 menších metastáz ve stejné oblasti jater či plic, musí být zvažováno jejich operační odstranění (chirurgická resekce). Operabilitu metastáz zvažuje u konkrétního pacienta při daném onemocnění tým odborníků, v kterém jsou zastoupeni jednotliví specialisté z oboru chirurgie, radiologie a onkologie (multidisciplinární onkologická indikační komise). Spolupráce těchto odborníků by měla zaručit správný léčebný postup pro konkrétního pacienta s nádorovým onemocněním. Spolupráce radiologa a chirurga je prospěšná pro posouzení technických možností resekce metastázy. Onkolog-internista na základě znalostí zdravotního stavu pacienta, histologického typu nádorového onemocnění a dalších charakteristik nádorového onemocnění, zvažuje optimální algoritmus (posloupnost) léčby. V určitých situacích je výhodnější zahájení léčby chemoterapií a chirurgická resekce následuje. V jiném případě může být výhodnější postup opačný. Pokud zdravotní stav pacienta či počet, velikost a lokalizace metastáz resekci neumožňuje, zvažuje celý tým další léčebné možnosti.

Vedle standardní systémové intravenosní chemoterapie je možné využít další léčebné metody.
Jedná se o metody intravaskulární (cestou cévního řečiště) nebo perkutánní (přes kůži). Intravaskulární léčebné metody přímo navazují na angiografický výkon a jsou jejich součástí. K těmto výkonům patří:

  • regionální chemoterapii cévkou či intraarteriálním katétrem
  • superselektivní (cílená-ložisková) chemoembolizace
  • předoperační embolizace portální žíly

Perkutánní techniky odstranění tumorů jater jsou indikované u menšího počtu ložisek (3 – 5 ložisek), jejichž velikost nepřesahuje 5 cm (maximálně ale 8 cm). Lze je provádět i u nemocných s porušenou jaterní funkcí. K perkutánním metodám patří:

  • perkutánní alkoholizace, aplikace horkého fyziologického roztoku či cytostatik.
  • perkutánní termální ablace laserem, radiofrekvenční termoablace (RFA) a ablace pomocí mikrovln
  • perkutánní kryoterapie

Informace o stránce