Regionální léčba jaterních metastáz

Regionální léčba jaterních metastáz není vhodná u každého pacienta a každého typu nádorového onemocnění. O vhodnosti této metody rozhoduje mezioborová spolupráce lékařů (onkologů, chirurgů, radiologů, a dalších) v rámci onkologických indikačních komisí.  

Metody regionální léčby jaterních metastáz vysvětlují ve svém textu napsaném pro Linkos lékaři zabývající se těmito metodami.

Kam dále