klasifikace

Národní onkologický registr (NOR) je jedním z nejdůležitějších registrů Národního zdravotního informačního systému České republiky. Správcem registru je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, který spolupracuje s Českou onkologickou společností. Data o výskytu novotvarů sbírá...

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii MKN-0-3 3. vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii z roku 2014 nahrazuje dosavadní 2. vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-0-2) platné od 1. ledna 1994. Publikace je překladem International Classification of Diseases for...

TNM klasifikace zhoubných novotvarů 7. vydání vyšlo v roce 2011. Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky...

Pozvánka na Konferenci KlasifiKon 2019, 22. - 23. 10. 2019, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá ve dnech 22. a 23. října 2019 čtvrtý ročník konference věnovaný problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů s názvem KlasifiKon 2019. Hlavními tématy letošní konference je Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), klasifikace a škály ADL, soběstačnosti a funkčního stavu.