TNM klasifikace zhoubných novotvarů

Pozor! Odkaz vede na 6. vydáníTNM klasifikace zhoubných novotvarů 7. vydání vyšlo v roce 2011. Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely (např. je to jedna z klasifikací, kterou používá Národní onkologický registr ČR) a má svůj velký význam daný tím, že se používá mezinárodně. Vydání TNM anatomické klasifikace z roku 2011 zahrnuje oproti předchozímu vydání několik nových lokalizací a novotvarů, upravuje klasifikace stávajících lokalizací podle nových poznatků a u některých lokalit také nově zavádí prognostické skupiny oddělené od TNM stadií. Klasifikace vešla v platnost 1. ledna 2011 sdělením ČSÚ č. 324 ze dne 19. listopadu 2010.

Klíčová slova
klasifikace; TNM klasifikace