Klasifikace nemocí

Národní onkologický registr (NOR) je jedním z nejdůležitějších registrů Národního zdravotního informačního systému České republiky. Správcem registru je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, který spolupracuje s Českou onkologickou společností. Data o výskytu novotvarů sbírá od roku 1976 a využívá je pro pravidelné výstupy monitorující epidemiologické ukazatele nádorových onemocnění, výzkumné projekty i srovnání v rámci mezinárodních projektů. V této části najdete přehled klasifikací a číselníků používaných v onkologii. Přehled je doplněn odkazy na plné texty dokumentů. 

Při vyplňování hlášenky zhoubného novotvaru použijte následující klasifikace: