kritéria KOC

Obsah: Personální, materiálně technická a organizační kritéria pro KOC a DOC Personální kritéria Materiálně technická kritéria Další kritéria Personální, materiálně technická a organizační kritéria pro HOC a DOC Personální kritéria Další kritéria Personální, materiálně...

Jedině koncentrací vysoce specializované onkologické péče do příslušných zdravotnických zařízení lze dosáhnout toho, aby pacientům byla poskytována nejkvalitnější možná péče. Česká onkologická společnost ČSL JEP v roce 2005 institucionalizovala vznik Komplexních onkologických center...

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Materiál vytvořený a autorizovaný členy Výboru ČOS ČLS JEP dne 20.11. 2012 na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Materiál je publikován na registrovaných portálech (www.linkos.cz, www.onconet.cz) a v časopise Klinická onkologie jako pilotní verze, u které se předpokládá další vývoj dle rostoucí dostupnosti relevantních dat.