kritéria KOC

Obsah: Personální, materiálně technická a organizační kritéria pro KOC a DOC Personální kritéria Materiálně technická kritéria Další kritéria Personální, materiálně technická a organizační kritéria pro HOC a DOC Personální kritéria Další kritéria Personální, materiálně...

Jedině koncentrací vysoce specializované onkologické péče do příslušných zdravotnických zařízení lze dosáhnout toho, aby pacientům byla poskytována nejkvalitnější možná péče. Česká onkologická společnost ČSL JEP v roce 2005 institucionalizovala vznik Komplexních onkologických center...

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 6.12. 2019 ve FN Motol
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

6. prosince 2019 se ve FN Motol konalo setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven. Hlavními tématy byla reakreditace KOC, převzetí pacienta po onkologické léčbě praktickými lékaři, stav příprav zákona o léčivých přípravcích, průběh dohadovacího řízení na rok 2020, implementace nové metodiky NOR a CZ-DRG v onkologii, predikce pro rok 2020 a precizní a personalizovaná onkologie.  Fóra se zúčastnili zástupci KOC, regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR a plátců péče. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi.

Video: Role KOC v zajištění péče o pacienta s pozitivním nálezem v rámci programu časného záchytu karcinomu plic
Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Přednáška zazněla na konferenci PREVON v rámci bloku blok o perspektivách programu časného záchytu karcinomu plic. Obsahem je představení Komplexních onkologických center a představa postupu v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic. 

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Materiál vytvořený a autorizovaný členy Výboru ČOS ČLS JEP dne 20.11. 2012 na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Materiál je publikován na registrovaných portálech (www.linkos.cz, www.onconet.cz) a v časopise Klinická onkologie jako pilotní verze, u které se předpokládá další vývoj dle rostoucí dostupnosti relevantních dat.