Národní onkologický program

Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) Aktualizace textu Národního onkologického programu - duben 2021 Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) 2021 - pdf ke stažení Poslední a doposud platná verze Národního onkologického programu (NOP) byla vydána v roce 2013...

Lékaři prvního kontaktu jsou zcela zásadní pro plnění cílů Národního onkologického programu České republiky. Poslední aktualizace Národního onkologickém programu z dubna 2013 klade důraznější akcentaci na zlepšení časné diagnostiky zhoubných nádorů, zejména ve spolupráci s...

„Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“ Motto Českého národního onkologického programu Národní onkologický program ČR (NOP) byl zpracován na základě podmínek a potřeb České republiky a v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace (WHO)...

Do dnešního dne se k podpoře Národního onkologického programu České republiky přihlásilo 187 subjektů přes web. Další lidé a organizace vyjadřují svou podporu také prostřednictvím FaceBooku Národního onkologického programu jednoduše tím, že se stanou fanoušky naší Facebook...

Text Národního onkologického programu k 12. dubnu 2013

Aktualizace textu Národního onkologického programu k 12. dubnu 2013.