Národní onkologický program

Lékaři prvního kontaktu jsou zcela zásadní pro plnění cílů Národního onkologického programu České republiky. Poslední aktualizace Národního onkologickém programu z dubna 2013 klade důraznější akcentaci na zlepšení časné diagnostiky zhoubných nádorů, zejména ve spolupráci s...

„Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“ Motto Českého národního onkologického programu Národní onkologický program ČR (NOP) byl zpracován na základě podmínek a potřeb České republiky a v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace (WHO)...

Do dnešního dne se k podpoře Národního onkologického programu České republiky přihlásilo 175 subjektů přes web. Další lidé a organizace vyjadřují svou podporu také prostřednictvím FaceBooku Národního onkologického programu jednoduše tím, že se stanou fanoušky naší Facebook...