Deklarace spoluúčasti praktických lékařů

Lékaři prvního kontaktu jsou zcela zásadní pro plnění cílů Národního onkologického programu České republiky. Poslední aktualizace Národního onkologickém programu z dubna 2013 klade důraznější akcentaci na zlepšení časné diagnostiky zhoubných nádorů, zejména ve spolupráci s lékaři prvního kontaktu. Role praktických lékařů je nezastupitelná nejen v oblasti včasného zachycení nádoru, ale také v systému péče o onkologického pacienta během všech fází jeho léčby. Praktickým lékařům nabízíme možnost připojit se k plnění Národního onkologického programu České republiky pomocí deklarace spoluúčasti praktických lékařů na plnění Národního onkologického programu, které si veřejně vyvěsí v čekárně či ordinaci. 

Naše organizace přispívá k boji s rakovinou

při plnění Národního onkologického programu záchytem zhoubných nádorových onemocnění v časných stádiích, kdy jsou zhoubné nádory vyléčitelné, a prevencí jejich vzniku

proto nabízíme, poskytujeme, zprostředkujeme:

  1. konzultace individuálního rizika vzniku zhoubných nádorů v souvislosti s jejich výskytem u příbuzných, při zvýšeném riziku pak vyšetření specializovaným onkogenetikem
  2. informaci o individuální míře rizika vzniku jednotlivých typů zhoubných nádorů ve vztahu k pohlaví a aktuálnímu věku s doporučením vhodných preventivních vyšetření
  3. preventivní vyšetření v rozsahu hrazeném podle platné vyhlášky zdravotní pojišťovnou nebo v nadstandardním rozsahu, přiměřeném věku zájemce, jako zvlášť placenou službu
  4. informaci a od příslušného věku i přístup do screeningových programů pro časný záchyt nádorů prsu, nádorů hrdla děložního a nádorů tlustého střeva a konečníku
  5. přímý kontakt a doporučení na specializovaná pracoviště pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v případě zjištěného nádoru nebo podezření na nádor
  6. napojení na onkologické informační centrum, které poskytuje rady a informace o diagnostice, léčbě a prevenci nádorů i kontaktech na specialisty, a to telefonicky, elektronickou poštou nebo v přímém osobním kontaktu
  7. kontakt na poradnu pro odvykání kouření a poradnu pro zdravou výživu a redukci nadváhy

Podpis a razítko lékaře

Verze pro tisk

Pro praktické lékaře nabízíme na Linkos množství textů a audiovizuálních přednášek o onkologické prevenci, včetně doporučených postupů k primární prevenci, zvládání toxicity a komplikací léčby a o paliativní péči.