Seznam subjektů, které se přihlásily k Národnímu onkologickému programu ČR

Do dnešního dne se k podpoře Národního onkologického programu České republiky přihlásilo 187 subjektů přes web. Další lidé a organizace vyjadřují svou podporu také prostřednictvím FaceBooku Národního onkologického programu jednoduše tím, že se stanou fanoušky naší Facebook stránky. 

Státní orgány a instituce

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
bývalý prezident ČR
Ministerstvo zdravotnictví
pošt.přihr. č. 81
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
MUDr. Milan Špaček
MZ ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha
Mgr. Vlasta Mazánková
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Krajský úřad Středočeského kraje
odbor zdravotnictví
Zborovská 11
150 21 Praha 5
PaedDr. Jaroslav Müllner
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Pardubický kraj
krajský úřad
odbor zdravotnictví
MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA
ředitel odboru zdravotní péče a farmacie MZ ČR
Palackého nám. 2
128 01 Praha 2
MUDr. Antonín Pečenka
náměstek pro zdravotní péči
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Lékařské společnosti

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Sokolská 31
120 26 Praha 2
 
Společnost posudkového lékařství ČLS JEP
Ruská 85
100 05 Praha 10
Česká společnost infekčního lékařství
ČLS JEP
Společnost pro využití laseru v medicíně
ČLS JEP
Oftalmologická společnost ČLS JEP
Ing. Jarmila Maršálková
Lékaři za bezpečný život na zemi
ČLS JEP
Horolezecká 14
102 00 Praha 10
Společnost všeobecného lékařství
ČLS JEP
U Hranic 3221/16
100 00 Praha 10
doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.
Radiologická společnost
ČLS JEP
Společnost hygieny a komunitní medicíny
ČLS JEP
Šrobárova 46
100 42 Praha 10
MUDr. Vladimír Dvořák
Česká gynekologická a porodnická společnost
Orlí 18
602 00 Brno
MUDr. Jan Calta
odborná společnost revizního lékařství
IPVZ
Ruská 85
100 05 Praha 10
MUDr. Jan Calta
Odborná společnost revizního lékařství
ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče
ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Česká hematologická společnost ČLS JEP
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
Česká neuromodulační společnost
ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
Česká lymfologická společnost
ČLS JEP
prof. MUDr. P. Brhel, CSc.
Společnost nemocí z povolání ČLS JEP
FN u sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno
prof. MUDr. Petr Goetz
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
Ústav biologie a lékařské genetiky FN Motol
V úvalu 84
150 06 Praha
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Česká společnost otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Odborná společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP MUDr. Stanislav Kos, CSc.
Česká pneumologická a ftizeologická spol
ČLS JEP
Léčebna TRN Hanov
338 43 Mirošov
doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Česká společnost klinické biochemie
ČLS JEP
Katedra klinické biochemie IPVZ
a OKBH Nemocnice Kladno
Vančurova 1548
272 59 Kladno
prof. MUDr. František Fakan, CSc.
Společnost patologů ČLS JEP
Šiklův ústav FN
E. Beneše 13
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
Česká lymfologická společnost
ČLS JEP
Česká společnost komplexní onkologické péče
se sídlem Fakultní Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky FN
Sokolská tř.
500 05 Hradec Králové
Hilda Vorlíčková
Česká asociace sester
U nemocnice 2
128 00 Praha 2
Česká lékařská společnost
společnost akupunktury
Česká společnost paliativní medicíny ČSL JEP
info@paliativnimedicina.cz
Jiráskova 47
664 61 Rajhrad

Nemocnice, lékařské fakulty a zdravotnická zařízení

jednotliví odborníci, oddělení i celé organizace (uspořádáno regionálně)

Jihočeský kraj

Nemocnice Tábor
onkologická ambulance
kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
MUDr. Jiří Bouzek, MBA
Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 585/54
370 87 České Budějovice

Jihomoravský kraj

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
MUDr. Alfréd Dörr, CSc.
MOÚ
gynekologické odd.
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Komenského nám. 2 662 43 Brno
MUDr. Jan Burian
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
FNB Klinik nemocí plicních a tuberkulózy
Jihlavská 20
625 00 Brno
prim. MUDr. Igor Kiss
FNB odd. klinické onkologie
Jihlavská 20
625 00 Brno
MUDr. Petr Zelníček
Úrazová nemocnice
Ponávka 6
662 50 Brno
FN u sv. Anny
Klinika plastické a estetické chirurgie
Berkova 34
612 00 Brno
Fakultní nemocnice
u sv. Anny
II. chirurgiká klinika
Pekařská 53
656 91 Brno
MUDr. Libor Vyskočil
Nemocnice Milosrdných bratří
chirurgické odd.
Polní 3
639 00 Brno
MUDr. Karol Križan
Nemocnice
odd. radiační a klinické onkologie
J. Jánského 11
669 02 Znojmo
MUDr Vladimír Spurný,CSc.
Fakultní nemocnice u sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno
Oddělení klinické a radiační onkologie
MUDr. Irena Opletalová
Révová 23, Brno 62800
Nikola Lakomá
Brno

Ilona Monferini Mančíková
Březí u Mikulova

 

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

  • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta MU
  • ORL ordinace, MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D., s.r.o.

Karlovarský kraj

MUDr. J. Štefan
Nemocnice s.r.o.
Bezručova 19
360 66 Karlovy Vary
 

Královéhradecký kraj

Fakultní nemocnice
ředitelství
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
MUDr. Igor Sirák
Ambulance klinické onkologie
Poliklinika III, tř. E. Beneše 1549
500 12 Hradec Králové
Oddělení radiační onkologie
Oblastní nemocnice
Bolzanova 512
506 43 Jičín
MUDr. Wieslaw Strzondala
Odd. klinické onkologie
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
B.Němcové 738
547 69 Náchod

Liberecký kraj

prim. MUDr. Jiří Bartoš
Krajská nemocnice Liberec
Onkologické odd.
Husova 10
460 63 Liberec
 

Moravskoslezský kraj

MUDr. Pavel Vodvářka
FN s poliklinikou
17. litopadu 1790
708 52 Ostrava
Radioterapie s.s. P R Lab s.r.o.
Máchova 619/30
741 01 Nový Jičín
PRIVÁTNÍ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM OSTRAVA
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava
 

Olomoucký kraj

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Hemato-onkologická klinika FN
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
prim. MUDr. Bohumil Hruban, CSc.
Nemocnice
Brněnská 53
796 01 Prostějov
RADION-onkologicka ambulnace s.r.o.
Vaclavkova 2
779 00 Olomouc

Nestátní interní odd. , s.r.o.
Veleslavínova 3
Olomouc 772 00

Věra Zukalová
Olomouc

Pardubický kraj

MUDr. Jan Feřtek, MBA
Krajská nemocnice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Krajská nemocnice Pardubice
odd. radiační onkologie
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
MUDr. Pavel Nožička
I. Centrum jednodenní chirurgie CHS GALEN
Smetanova 1390
562 01 Ústí nad Orlicí
 

Plzeňský kraj

MUDr. Miloš Suchý
Majakovského 27
323 19 Plzeň
 

Praha

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
U vojenské nemocnice 1200
160 02 Praha
doc. MUDr. B. Svoboda, CSc.
Univerzita Karlova
3. lékařská fakulta
Ruská 87
100 00 Praha 10
Fakultní nemocnice Motol
ředitelství
V úvalu 84
110 00 Praha
prim. MUDr. Jiří Kozák
FN Motol
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů
V úvalu 84
150 06 Praha
prim. MUDr. Jana Prausová
Fakultní nemocnice Motol
Radioterapeuticko-onkologické odd.
V Úvalu 84
150 06 Praha
MUDr. Alena Alušíková, CSc.
FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
prof. MUDr. Michael Ascherman, CSc.
II. interní klinika 1. LF UK
a VFN Praha
U nemocnice 1
128 08 Praha 2
Železniční zdravotnictví
Novodvorská 1709
142 01 Praha 4
Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
U nemocnice 1
128 08 Praha 2

Bc. Viktor Furman, MBA
Krakovská 8 Praha 1 110 00

Středočeský kraj

prim. MUDr. Alexandra Aschermannová
Ústav onkologie a pneumologie na Pleši
262 04 Nová Ves pod Pleší
Nemocnice Kolín
MUDr. Vladimír Prochoda
chirurgické odd.
Žižkova 1401
280 02 Kolín
Mgr. Roman Boček
Oblastní nemocnice a.s.
Podbrdská 269
261 95 Příbram V - Zdaboř
MUDr. Martin Šmakal
Ústav onkologie a pneumologie na Pleši
262 04 Nová Ves pod Pleší
MUDr. Vydra Jan
Ústav onkologie a pneumologie na Pleši
262 04 Nová Ves pod Pleší
MUDr. Jana Krejčová
praktická lékařka
284 03 Kutná Hora - Sedlec
MUDr. Jolana Masopustová
praktická lékařka
284 03 Kutná Hora - Sedlec
AntiCa Onkologie,
MUDr.Karolina Kašparová
Okružní 2160, Nymburk
František Šťastný
Vyžlovka
281 63 p.Kostelec n/Č.lesy
 

Ústecký kraj

Nemocnice Most, přísp.org.
J.E.Purkyně 270
434 64 Most
MUDr.Radka Neumannová
Nemocnice Chomutov
Specializované kožní pracoviště
Centrum péče o maligní melanom

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 38 Jihlava
MUDr. Josef Hyll
Klinická onkologie
Obránců míru 491
674 01 Třebíč
Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Mudr. Helena Štěpánková
Konečná 336l
580 0l Havlíčkův Brod

Zlínský kraj

prim. MUDr. Milan Kohoutek
Baťova krajská nemocnice
Onkologické centrum
Havlíčkovo náb. 600
762 75 Zlín
MUDr. Jaroslav Přehnal. CSc.
Baťova krajská nemocnice
Havlíčkovo náb. 600
762 75 Zlín
MUDr.Jiří Bakala
Krajská nemocnice T.Bati a.s. Havličkovo nábř.600 76001 Zlín
 

Občanská sdružení, nadační fondy a pacientské organizace

prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.
Liga proti rakovině
Na slupi 6
128 42 Praha 2
MUDr. Milana Šachlová
Liga proti rakovině
Žlutý kopec 7
662 53 Brno
AMA
Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Zdeňka Staška 624/425 434 01 Most
Občanské sdružení Violka
Obránců míru 491
674 01 Třebíč
Aliance žen s rakovinou prsu
Vinohradská 176
130 00 Praha 3
Zdeňka Jusková
Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s.
Vinohradská 176
130 00 Praha
  Jana Koželská
ARCUS - ONKO CENTRUM
nám. Osvobození 451
470 01 Česká Lípa
Nadační fond
onkologického odd. Fakultní Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800
146 29 Praha 4
Český svaz žen - ZO
Biskupské nám. 2
772 00 Olomouc
Amelie,o.s.
Šaldova 15
180 00 Praha 8
Martina, o.s.
Skupova 1068/12
500 03 Hradec Králové

Nejsi na to sama
Winstona Churchilla 2
130 00 Praha 3

Nadační fond SLON - Společně dá Liberecko Onkodětem Naději
Email: janazita@centrum.cz
Malá 526 Liberec 463 12

Mamma HELP, z.s.
Email: mammahelp@mammahelp.cz
Koněvova 2442/150, 130 00 Praha 3

 

Dialog Jessenius o.p.s.
Adresa: V kolkovně 3, Praha 1, 110 00, Kancelář: Újezd 450/40, Praha 1, 110 00

Maminysrakovinou, z.s.
E-mail: info@maminysrakovinou.cz
Zborovská 281/98, Plzeň 301 00

Moje plíce, z.s.
Karolinská 718/13, 186 00 Praha 8 Karlín

Zdravotní pojišťovny

Oborová zdravotní pojišťovna
Roškotova 1225/1
140 21 Praha
MUDr. Libor Tuka
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9
Česká národní zdravotní pojišťovna
Ječná 39
120 00 Praha 2
e-mail: renata.knorova@cnzp.cz
 

Média

Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
Zdravotnické noviny
Karlovo nám. 31
120 00 Praha 2
Světlana Němcová
DNY ZDRAVÍ

Nakladatelství Current Media s.r.o.
Sečská 1847/7
100 00  Praha 10 

Hygienické stanice

Hygienická stanice hl. města Prahy
Rytířská 12
110 01 Praha 1
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
MUDr. Zdeněk Nakládal
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Wolkerova 6
779 11 Olomouc
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Dittrichova 17
128 01 Praha 2
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Havlíčkovo náb. 600
760 01 Zlín
Krajská stanice Ústeckého kraje
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

Farmaceutické společnosti

Roche, s.r.o.
Dukelských hrdinů 52
170 00 Praha 7
Bristol-Myers Squibb, s.r.o.
Olivova 4/2096
110 00 Praha 1
Astra Zeneca Czech Republic
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Eli Lilly ČR, s.r.o.
Camilla Shen
generální ředitelka
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
MUDr. Vladimír Moravec
Baxter 
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
 

Školy a vzdělávací instituce

Základní škola
Bítovská 1/1246
140 00 Praha

Monika Beer
Dubí
Ústecký kraj

Jednotlivci a nezdravotnické firmy

Jaroslav Bilský
400 03 Ústí nad Labem
Jana Pavelková
30100 Plzeň
STAPRO s.r.o.
Perštýnské náměstí 51
530 02 Pardubice
Martinovská Miloslava
783 13 Štěpánov
Chajda Eduard
750 02 Přerov
Alžběta Kopová
687 08 Buchlovice
Zlínský kraj
Jana Kubová
709 00 Ostrava - Nová Ves
Karel Brůha
Trhové Sviny
Vojtěch Závodný
Praha 8 - Kobylisy
Eliska Tisonova
739 31 Repiste
Mgr.Kamila Blovská
Nám.odboje
Plzeň
Nela Nekolná,DiS.
Družstevní
Příbram 5

Dana Soókyová
Nymburk, Topolová

Vladimír Spáčil
Ostrava-Poruba
Jan Ježek
Preslova
Písek
Krahulová Jana
Brníčko

Milena Sojková
Cheb

Luboš Řehák
360 05 Karlovy Vary

Ing. Taťana Lenczová
Valašská Senice, 75614 Francova Lhota
Zlínský kraj

Kristýna Todorovičová
273 24 Velvary

ing. Miroslav Filégr
403 36 Tisá

MUDr. Jiří Šťastný
796 04 Prostějov

Mgr. Mojmír Železný
470 01 Česká Lípa

 
Jana Václavíková
Sdružení podnikatelů
741 01 Nový Jičín, CZ

Jana Balánová
28403 Kutná Hora

Jiří Sadílek
Rožmitál pod Třemšínem

Jarmila Dadučová
Trmice 400 04

Ivana Moržol
Brno

Pavlína Bohánská
Praha 9

Luboš Lahoda
Zásmuky

Ela Čeřovská
Praha 6

Lenka Marešová
Okřešice

Alena Machuldová
Praha

Michal Šrom
Praha 10

Petra Polášková
Chýně

Martina Houdek
Lysá nad Labem

Andrea Doležalová
Kámen u Habrů

Kristýna Krátká
Komořany u Vyškova

Petr Petz
Třebíč

Jirina Sládečková
Karlovy Vary

Lucie Bena Ryšková
Opava

Daniela Fajtšáková
Pardubice

Eva Daňková
Babice nad Svitavou

Nikola Novotná Marková
Týn nad Vltavou / České Budějovice

Karel Novotný

Dprojekty s.r.o.
Váňova 3180