Národní onkologický registr (NOR) » SÚKL odstranit

Jarní Fórum onkologů bylo z původního 3. dubna 2020 (zrušeno kvůli pandemii) přesunuto na 5.6. 2020.  Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních...