Národní onkologický registr (NOR)

Cíle Národního onkologického programu České republiky směřují mimo jiné také k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR. Racionalizace nákladů spolu se snižováním výskytu a úmrtnosti  nádorových onemocnění není možná bez sledování dat o...

Zápis z nejnovějšího Fóra onkologů, ze dne 25. 9. 2023. Další Fórum onkologů je naplánováno na 22. 4. 2024 Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních...

Národní onkologický registr České republiky je jedinečný v rámci celé Evropské unie. Evidence zhoubných nádorových onemocnění byla u nás zavedena již v roce 1951. NOR byl ustanoven v roce 1976. Sběr dat je povinný dle zákonného opatření a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby...

Výbor ČOS po dohodě s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR zveřejňuje od ledna 2007 na začátku každého měsíce stav hlásivosti do NOR. Stav národního onkologického registru ČR - počet hlášených onemocnění k 30. září 2020.    rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok...

Video: Onkologie v číslech, především predikce centrové léčby v onkologii
Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Přednáška přináší informace o sběru dat a implementaci nové metodiky NOR, věnuje se segmentu centrové léčby a predikcím pro rok 2020, nástupu implementace nového systému CZ-DRG pro onkologii a dokončení reakreditace KOC. 

Stav národního onkologického registru ČR k 31. květnu 2020

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 5. 2020.

Stav národního onkologického registru ČR k 31. březnu 2020

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 3. 2020.

Stav národního onkologického registru ČR k 31. lednu 2020

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 12. 2020.

Stav národního onkologického registru ČR k 31. prosinci 2019

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 12. 2019.

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 6.12. 2019 ve FN Motol
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

6. prosince 2019 se ve FN Motol konalo setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven. Hlavními tématy byla reakreditace KOC, převzetí pacienta po onkologické léčbě praktickými lékaři, stav příprav zákona o léčivých přípravcích, průběh dohadovacího řízení na rok 2020, implementace nové metodiky NOR a CZ-DRG v onkologii, predikce pro rok 2020 a precizní a personalizovaná onkologie.  Fóra se zúčastnili zástupci KOC, regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR a plátců péče. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi.

Stav národního onkologického registru ČR k 30. listopadu 2019

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 11. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 10. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 8. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 7. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 6. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 5. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 28. 2. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 1. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 12. 2018. 
Připomínáme, že od 1. 1. 2019 dochází ke změně v organizaci sběru dat Národního onkologického registru.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 11. 2018.

Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru - seminář ÚZIS ČR 31. 10. 2018

Dne 31. října 2018 se v Emauzích konalo odborné setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Zástupci ÚZIS ČR informovali o nové organizaci a metodice sběru dat do Národního onkologického registru. Semináře se zúčastnili zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 10. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 9. 2018.

Odborné setkání Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru, 31.10. 2018 v Praze

ÚZIS ČR si Vás dovoluje pozvat k odbornému setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Na odborné setkání jsou zváni zejména zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru. S ohledem na význam problematiky sběru dat NOR pro plánování a hodnocení onkologické péče v ČR věříme v hojnou účast.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 8. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 7. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 28. 6. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 5. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 4. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 3. 2018.