Národní onkologický registr (NOR)

Cíle Národního onkologického programu České republiky směřují mimo jiné také k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR. Racionalizace nákladů spolu se snižováním výskytu a úmrtnosti  nádorových onemocnění není možná bez sledování dat o...

Výbor ČOS obnovil v roce 2018 tradici Fóra onkologů.  Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních onkologických center, České onkologické společnosti ČLS...

Národní onkologický registr České republiky je jedinečný v rámci celé Evropské unie. Evidence zhoubných nádorových onemocnění byla u nás zavedena již v roce 1951. NOR byl ustanoven v roce 1976. Sběr dat je povinný dle zákonného opatření a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby...

Výbor ČOS po dohodě s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR zveřejňuje od ledna 2007 na začátku každého měsíce stav hlásivosti do NOR. Stav národního onkologického registru ČR - počet hlášených onemocnění k 30. září 2019 rok 2019          ...

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 8. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 7. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 6. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 5. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 28. 2. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 1. 2019.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 12. 2018. 
Připomínáme, že od 1. 1. 2019 dochází ke změně v organizaci sběru dat Národního onkologického registru.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 11. 2018.

Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru - seminář ÚZIS ČR 31. 10. 2018

Dne 31. října 2018 se v Emauzích konalo odborné setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Zástupci ÚZIS ČR informovali o nové organizaci a metodice sběru dat do Národního onkologického registru. Semináře se zúčastnili zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 10. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 9. 2018.

Odborné setkání Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru, 31.10. 2018 v Praze

ÚZIS ČR si Vás dovoluje pozvat k odbornému setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Na odborné setkání jsou zváni zejména zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru. S ohledem na význam problematiky sběru dat NOR pro plánování a hodnocení onkologické péče v ČR věříme v hojnou účast.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 8. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 7. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 28. 6. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 5. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 4. 2018.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 3. 2018.

Počet hlášených onemocnění do NOR k 28. 2. 2018.

Počet hlášených onemocnění k 31. 1. 2018.

Počet hlášených onemocnění k 31. 12. 2017.

Mgr. Dalibor Slovák

K 1. 1. 2018 vstupuje v platnost nová aktualizace MKN-10. Příspěvek seznamuje se změnami provedenými v Tabelární části a Abecedním seznamu klasifikace schválených Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Značných změn doznala rovněž Instrukční příručka, kde na rozsáhlé změny schválené WHO navázala v českém vydání velká pravopisná, stylistická a terminologická revize. Přednáška zazněla na konferenci KlasifiKon 2017.

Počet hlášených onemocnění k 30. 11. 2017.

Počet hlášených onemocnění k 31. 10. 2017.

počet hlášených onemocnění k 30.9. 2017.

počet hlášených onemocnění k 31.7. a 31.8. 2017.