Národní onkologický registr (NOR) » Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR odstranit

Jarní Fórum onkologů je naplánováno na 3. dubna 2020. Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních onkologických center, České onkologické společnosti ČLS JEP,...

Výbor ČOS po dohodě s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR zveřejňuje od ledna 2007 na začátku každého měsíce stav hlásivosti do NOR. Stav národního onkologického registru ČR - počet hlášených onemocnění k 31. březnu 2020.    rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok...