Národní onkologický registr (NOR) » Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR odstranit

Výbor ČOS obnovil v roce 2018 tradici Fóra onkologů.  Podzimní Fórum onkologů je naplánováno na 6. 12. ve FN Motol Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních...

Výbor ČOS po dohodě s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR zveřejňuje od ledna 2007 na začátku každého měsíce stav hlásivosti do NOR. Stav národního onkologického registru ČR - počet hlášených onemocnění k 30. listopadu 2019 rok 2019          ...