Národní onkologický registr (NOR) » Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR odstranit

Výbor ČOS obnovil v roce 2018 tradici Fóra onkologů.  Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních onkologických center, České onkologické společnosti ČLS...

Výbor ČOS po dohodě s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR zveřejňuje od ledna 2007 na začátku každého měsíce stav hlásivosti do NOR. Stav národního onkologického registru ČR - počet hlášených onemocnění k 30. září 2019 rok 2019          ...