Národní onkologický registr (NOR) » onkologické registry odstranit

Zápis z nejnovějšího Fóra onkologů, ze dne 25. 9. 2023. Další Fórum onkologů je naplánováno na 22. 4. 2024 Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních...

Národní onkologický registr České republiky je jedinečný v rámci celé Evropské unie. Evidence zhoubných nádorových onemocnění byla u nás zavedena již v roce 1951. NOR byl ustanoven v roce 1976. Sběr dat je povinný dle zákonného opatření a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby...