nehojící se rány

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Informace o činnosti za rok 2022 a historické
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce o činnostech a výstupech práce sekce v roce 2022 a nejdůležitější výsledky práce sekce za předcházející období.

Onkologické rány - doporučení péče vycházející z multioborové spolupráce

V časopise Klinická onkologie byly publikovány doporučené postupy péče o onkologické rány,  vycházející z multioborové spolupráce. Na přípravě se podílela pracovní skupina autorů ze Sekce podpůrné léčby a péče ČOS a odborníci z dalších odborných společností (Česká společnost pro léčbu rány, Společnost radiační onkologie, bio­logie a fyziky ČLS JEP, Česká asociace sester).