Onkologické rány - doporučení péče vycházející z multioborové spolupráce

V časopise Klinická onkologie byly publikovány doporučené postupy péče o onkologické rány,  vycházející z multioborové spolupráce. Na přípravě se podílela pracovní skupina autorů ze Sekce podpůrné léčby a péče ČOS a odborníci z dalších odborných společností (Česká společnost pro léčbu rány, Společnost radiační onkologie, bio­logie a fyziky ČLS JEP, Česká asociace sester).  

Přečtěte si plný text doporučených postupů: "Onkologické rány – doporučení péče vycházející z multioborové spolupráce".

Klíčová slova
nehojící se rány