neuroonkologie

Poslední volby do výboru sekce proběhly v lednu 2022. Výbor sekce Předseda prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 1. LF UK Ústav biochemie a experimentální onkologie Členové výboru prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. Masarykův onkologický ústav & Středoevropský technologický institut, Brno doc. MUDr....

Cílem Neuroonkologické sekce ČOS ČLS JEP  je přispívat k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku neuroonkologie, usilovat o jejich využívání v péči o pacienty s nádorovým onemocněním nervového systému a podílet se na zvyšování...