neuroonkologie

Poslední volby do výboru sekce proběhly v srpnu 2012. Výbor sekce Předseda prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK Místopředseda prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN v Praze Vědecký tajemník RNDr. Ondřej Slabý,...

Cílem Neuroonkologické sekce ČOS ČLS JEP  je přispívat k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku neuroonkologie, usilovat o jejich využívání v péči o pacienty s nádorovým onemocněním nervového systému a podílet se na zvyšování...

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Krátké shrnutí aktivit u příležitosti roční existence NeuroOnkologické Sekce ČOS  (NOS ČOS) vyšlo ve sborníku z letošního Prague ONCO, kde proběhlo Neuroonkologické symposium.