Organizace sekce

Poslední volby do výboru sekce proběhly v lednu 2022.

Výbor sekce

Předseda

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
1. LF UK Ústav biochemie a experimentální onkologie

Členové výboru

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav & Středoevropský technologický institut, Brno

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ

MUDr. Ferdinand Třebický
Ústav radiační onkologie 1. LF UK, FN Bulovka, Praha 8

doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

Chcete pracovat v naší sekci? Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.