Organizace sekce

Poslední volby do výboru sekce proběhly v srpnu 2012.

Výbor sekce

Předseda

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK

Místopředseda

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN v Praze

Vědecký tajemník

RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav & Středoevropský technologický institut, Brno
Email: on.slaby@gmail.com 

Členové výboru

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Ferdinand Třebický
Ústav radiační onkologie 1. LF UK, FN Bulovka, Praha 8

Chcete pracovat v naší sekci? Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.