onkologický pacient

Jste zdrávi? Pro moderního člověka dbajícího o své zdraví platí: Každý z nás by měl znát alespoň základní informace o tom, co jsou nádory a jak vznikají. Každý z nás (a především pak ti, kteří mají k nádorovému onemocnění dědičné předpoklady) by měl znát a dodržovat zásady...