Jak může tato čísla ovlivnit každý z nás?

Jste zdrávi? Pro moderního člověka dbajícího o své zdraví platí:

  • Každý z nás by měl znát alespoň základní informace o tom, co jsou nádory a jak vznikají.
  • Každý z nás (a především pak ti, kteří mají k nádorovému onemocnění dědičné předpoklady) by měl znát a dodržovat zásady zdravého životního stylu, které pravděpodobnost nádorového onemocnění snižují.
  • Každý z nás by měl být informován o časných příznacích nádorových onemocnění a při jejich zjištění bezprostředně navštívit lékaře, protože dnešní léčebné možnosti mohou u řady nádorových onemocnění zajistit dlouhodobé nebo i trvalé vyléčení. K zajištění takové informovanosti slouží i tyto stránky České onkologické společnosti a mnoho dalších, na které odkazují.
  • Každý z nás by měl chodit na preventivní prohlídky, které slouží k včasnému záchytu nádorových onemocnění.
  • Každý z nás se může přihlásit k Národnímu onkologickému programu České republiky a pomoci při jeho naplňování.

Onemocněli jste rakovinou? Pro onkologického pacienta platí:

  • Každý, kdo tuší, že je nemocný by měl bezprostředně navštívit lékaře, protože dnešní léčebné možnosti mohou u řady nádorových onemocnění zajistit dlouhodobé nebo i trvalé vyléčení.
  • Každý nemocný by měl dodržovat režimová a léčebná opatření a ve spolupráci s lékařem s onemocněním bojovat.
  • Každý nemocný by měl být aktivním pacientem a partnerem v medicínském rozhodování. Abyste mohli být aktivním partnerem lékaře, měli byste získat dost informací, porozumět podstatě nemoci a léčebným metodám.
  • Každý nemocný by měl přijmout svou diagnózu. Pokud dokážete svou diagnózu přijmout vy sami, pomůžete tím přijmout ji i svému okolí a můžete pak od něj čekat nejen podporu a pomoc, ale také ocenění vaší vlastní statečnosti.
  • Každý nemocný by měl znát a řídit se 10 nejdůležitějšími doporučeními pro pacienty se zhoubnými novotvary.