postkongresové informace

PragueONCO 2017 – letošní multioborové setkání
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

PragueONCO – 8. pražské mezioborové onkologické kolokvium s motem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“ je již minulostí. Proběhlo velmi dynamicky, jeho bohatý a pestrý program byl naplněn mnoha významnými sděleními domácích i zahraničních odborníků. Již tradičně mělo nejen vysokou odbornou úroveň, ale i společenský význam a charakterizovala ho příjemná přátelská atmosféra všech účastníků z řad lékařských i jiných profesí. Tradičně bylo i setkáním pro onkologicky nemocné.