průzkum

Výzva k účasti v mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracíme se na Vás s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Jde o anonymní dotazníkové šetření určené pro všechny, kdo pracují ve zdravotnictví nebo v oblasti sociální péče.

Zúčastněte se celoevropského průzkumu! Z České republiky má ESMO málo odpovědí a prosí o víc! 

Průzkum ESMO určený mladým onkologům. YOC (ESMO Young Oncologist Committee) organizuje celoevropský průzkum s cílem porozumět, jak mladí lékaři v onkologii vnímají svou práci, jaká je jejich situace na samém začátku kariéry a jak tato situace ovlivňuje jejich profesionální a soukromý život. Podobný průzkum již byl prováděn v jednotlivých zemích, ale toto je první studie, která se zajímá i o stupeň vyhoření u evropských onkologů. Studie již probíhá několik měsíců a ESMO má zatím odpovědi od 500 mladých evropských onkologů, ale z některých zemí, včetně té naší se zúčastnilo velmi málo lékařů.