Výzva k účasti v mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie

Výzva k účasti v mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracíme se na Vás s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Jde o anonymní dotazníkové šetření určené pro všechny, kdo pracují ve zdravotnictví nebo v oblasti sociální péče.

Tedy jak pro zdravotníky, ale i pro mnoho dalších profesí, neboť hladký chod všech typů zdravotnických a sociálních zařízení udržují celé týmy dalších odborností, od managementu, ekonomů, pracovníků oddělení informačních technologií až po servisní služby.

Probíhající pandemie COVID-19 je pro zdravotnictví velkou zátěžovou zkouškou a velké nasazení celého zdravotnického segmentu se nesporně podílí na zatím příznivém průběhu v České republice. A zatímco veřejnost se pozvolna vrací k běžnému způsobu života před pandemií, zdravotnictví ještě dlouho bude fungovat v režimu ovlivněném pandemií.

Výsledkem této studie by neměly být pouze informace o míře zátěže pracovníků ve zdravotnictví, ale měla by mít i praktické výstupy. Cílem je
i vytvoření podpůrných strategií a programů, od ryze praktických po možnosti vzdálené podpory či nabídky využitelné ve zdravotnickém sektoru.
Pokud se studie rozhodnete zúčastnit, Vaše odpovědi budou zabezpečeny a anonymizovány a můžete kdykoliv odstoupit, je to jen na Vašem rozhodnutí.

Zde je odkaz na dotazník, jehož vyplnění zabere zhruba 15 minut 

 V prvním kroku zvolíte češtinu a po vyplnění souhlasu s účastí ve studii budete pokračovat k dalším položkám dotazníku.

Za zapojení děkujeme!

MUDr. Jana Šeblová, Ph. D., vědecký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, koordinátorka české části studie „The COVID-19 HEROES“

MUDr. Dita Protopopová, Ph.D., MZ ČR – tajemnice Rady vlády pro duševní zdraví, odborná spolupráce v oblasti psychiatrie a psychologie

MUDr. Roman Gřegoř, MBA, předseda Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

Dominika Šeblová, Ph.D., M.Sc., Taub Institute for Research in Alzheimer's Disease and the Aging Brain, The Gertrude H. Sergievsky Center, Department
of Neurology, Columbia University, New York, USA, propojení s koordinačním týmem v USA Columbia University v New Yorku a University of Chile

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
COVID-19; průzkum