registrovaná léčiva » SÚKL odstranit

Informace o cenách a úhradách léčivých prostředků, přehled stanovisek k jednotlivým správním řízením, která zasílá výbor České onkologické společnosti Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, změny v cenách a úhradách LP - pravidelně aktualizovaný výpis ze SCAU - ATC...

Informace o změnách výše úhrady: Seznam léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění - SÚKL SÚKL seznam vydává vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků a...