Změny v cenách a úhradách LP

Informace o změnách výše úhrady:

Seznam léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění - SÚKL

SÚKL seznam vydává vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, o jejichž úhradě Ústav rozhoduje, včetně jejich maximálních či ohlášených cen výrobce, výše a podmínek úhrady včetně jejich nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele spolu s výší doplatku do započitatelného limitu.

Informativní přehled změn úhrad - SÚKL

SÚKL zveřejňuje za účelem zvýšení informovanosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků Informativní přehled změn úhrad. Informativní přehled zahrnuje léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, u kterých bylo vydáno rozhodnutí v rámci hloubkové nebo zkrácené revize úhrad. Informace o změně úhrady je v Informativním přehledu publikována po vydání daného rozhodnutí až do data vykonatelnosti daného rozhodnutí, tedy do okamžiku zveřejnění nové úhrady v Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (SCAU).