SÚKL

Informace o cenách a úhradách léčivých prostředků, přehled stanovisek k jednotlivým správním řízením, která zasílá výbor České onkologické společnosti Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, změny v cenách a úhradách LP - pravidelně aktualizovaný výpis ze SCAU - ATC skupiny L01, L02 a L04 a odkazy na lékové databáze SÚKL pro odbornou i laickou veřejnost.