video » Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče odstranit

Onkologický videopodcast - díl 5
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Pátý díl se věnuje tématu precizní onkologie a vyhodnocování prediktivních a prognostických faktorů individuálního onemocnění v multidisciplinárních týmech. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je opět přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 

Onkologický videopodcast - díl 4
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Stejně jako v prvním díle je i ve čtvrtém díle Onkologického podcastu hostem doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. a hovor pokračuje v tématu centralizace a nově i decentralizace a delegace péče o onkologického pacienta na vybraná regionální onkologická pracoviště.   

Onkologický videopodcast - díl 3
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Do třetího dílu Onkologického podcastu si předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA pozvala prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., přednostu Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň a děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Tématem tedy byla výchova a vzdělávání nových lékařů a nových onkologů zvláště. Řeč byla i o novinách v postgraduálním vzdělávání onkologů.

Onkologický videopodcast - díl 2
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA a Doc. MUDr. Milan Vošmik Ph.D., z Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové o spolupráci komplexních onkologických center a regionálních onkologických center, o možné delegaci podávání některé původně centrové onkologické léčby na regionální pracoviště a o centralizaci chirurgické péče v oblasti vysoce specializovaných chirurgických výkonů.

Onkologický videopodcast - díl 1
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA a přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. o multidisciplinárních a multiinstitucionálních týmech, personalizované onkologii, onkologické diagnostice a cestě pacienta za vysoce specializovanou péčí.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Na současné priority výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P. jsme se zeptali předsedkyně České onkologické společnosti Doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA. Poslechněte si video, ve kterém paní předsedkyně hovoří o síti Komplexních onkologických center, o úzké spolupráci KOC s regionálními pracovišti, o fungování multidisciplinárních týmů, o vzdělávání a o podpoře onkologických registrů.