Onkologický videopodcast - díl 4

Stejně jako v prvním díle je i ve čtvrtém díle Onkologického podcastu hostem doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. a hovor pokračuje v tématu centralizace a nově i decentralizace a delegace péče o onkologického pacienta na vybraná regionální onkologická pracoviště.