Onkologický videopodcast - díl 3

Do třetího dílu Onkologického podcastu si předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA pozvala prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., přednostu Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň a děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Tématem tedy byla výchova a vzdělávání nových lékařů a nových onkologů zvláště. Řeč byla i o novinách v postgraduálním vzdělávání onkologů.