videopodcast

Česká onkologická společnost pro vás připravila cyklus video-podcastů na aktuální onkologická témata s odborníky z jednotlivých Komplexních onkologických center.  Členové ČOS také natáčejí podcasty v rámci cyklu MeDiTALKS.

Onkologický videopodcast - díl 11

11. díl onkologického podcastu se věnuje imunoterapii obecně a speciálně imunoterapii v léčbě nádorů plic. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je opět přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologický videopodcast - díl 10
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

V desátém díle onkologického video-podcastu se věnujeme budoucnosti české onkologie, její koncepci a organizaci. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 

Onkologický videopodcast - díl 9
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

9. díl onkologických podcastů se věnuje radioterapii. O minulosti, současnosti a budoucnosti radioterapie hovoří s předsedkyní společnosti paní docentka Renata Soumarová, přednostka Onkologické kliniky FNKV.

Onkologický videopodcast - díl 6
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

V šestém díle se věnujeme superspecializované péči o pacienty s karcinomem plic a dalšími nádory hrudníku v multidisciplinárních týmech. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je opět přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologický videopodcast - díl 5
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Pátý díl se věnuje tématu precizní onkologie a vyhodnocování prediktivních a prognostických faktorů individuálního onemocnění v multidisciplinárních týmech. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je opět přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 

Onkologický videopodcast - díl 4
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Stejně jako v prvním díle je i ve čtvrtém díle Onkologického podcastu hostem doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. a hovor pokračuje v tématu centralizace a nově i decentralizace a delegace péče o onkologického pacienta na vybraná regionální onkologická pracoviště.   

Onkologický videopodcast - díl 3
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Do třetího dílu Onkologického podcastu si předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA pozvala prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., přednostu Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň a děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Tématem tedy byla výchova a vzdělávání nových lékařů a nových onkologů zvláště. Řeč byla i o novinách v postgraduálním vzdělávání onkologů.

Onkologický videopodcast - díl 2
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA a Doc. MUDr. Milan Vošmik Ph.D., z Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové o spolupráci komplexních onkologických center a regionálních onkologických center, o možné delegaci podávání některé původně centrové onkologické léčby na regionální pracoviště a o centralizaci chirurgické péče v oblasti vysoce specializovaných chirurgických výkonů.

Onkologický videopodcast - díl 1
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA a přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. o multidisciplinárních a multiinstitucionálních týmech, personalizované onkologii, onkologické diagnostice a cestě pacienta za vysoce specializovanou péčí.