zaměstnání

Část zaměstnání slouží vedoucím pracovníkům a personálním oddělením k inzerci pracovních míst na onkologických pracovištích v České republice. Dále zde mohou hledat uplatnění lékaři všech odborností, kteří se starají o onkologického pacienta, a také sestry, sociální pracovnice,...

KOC Pardubického kraje hledá lékaře/lékařku

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (Multiscan, Pardubická nemocnice) přijme lékaře/lékařky se zájem o obor klinická nebo radiační onkologie. Pozice je vhodná i pro absolventy.

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje dvě výběrová řízení na obsazení vedoucích pracovních míst

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa: PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ CHIRURGIEVEDOUCÍ LÉKAŘ/-KA CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ. Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 1. března 2024 (včetně). 

Návrat do práce po rakovině? Proč ne!
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Tisková zpráva Amelie, z.s, Praha 20. 5. 2023. Návrat do práce po zážitku onkologické nemoci a její léčby je cestou, která není vždy jednoduchá a přímočará. Lidem se převrací hodnoty, fyzické i psychické možnosti a někdy musí změnit zaměstnavatele nebo i práci jako takovou. K tomu jim je určitým průvodcem brožurka „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“. Ta nyní vyšla ve třetím revidovaném a doplněném vydání. Pomoc v dnešním, rychle se měnícím světě, je při návratu do práce důležitá.

Nabídka zaměstnání

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. přijme do pracovního poměru lékaře nebo lékařku do onkologické ambulance.

Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV nabízí volná místa pro lékaře/lékařky

Radioterapeutická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nabízí volná místa pro lékaře se zájmem o obor klinická nebo radiační onkologie. Podmínkou je VŠ vzdělání lékařského směru, základní kmen ani atestace není podmínkou.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové přijme lékařky/lékaře

Klinika onkologie a radioterapie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové přijme lékařky/lékaře (absolventy nebo rezidenty) se zájmem o obor klinická onkologie nebo radiační onkologie.

Nespravedlivé jednání státu nebo úřadu? I na ně je lék.
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Tisková zpráva Amelie, z.s.: Stále stejné chyby v postupech, nespravedlnost systému, která ochuzuje onkologicky nemocné a jejich blízké, nevstřícné nastavení úřadů a úředníků. To je něco, s čím se sociální pracovníci potkávají pravidelně. Někteří se ale rozhodnou pro akci – ne u jednoho člověka, ale za všechny. Napíší na ministerstvo nebo úřad, diskutují, spolupracují s dalšími organizacemi a vytváří tlak na žádoucí změnu. Jsou to odborníci s vytrvalostí a nasazením. Mnohdy neuspějí, ale nedají se. To je hájení práv a zájmů. Pomalé, z venku neviditelné, málo ceněné, ale velmi potřebné a hlavně, pro nás.

Onkologická klinika FN Motol přijme všeobecné sestry na lůžkové oddělení dospělých, včetně staniční sestry

Onkologická klinika FN Motol přijme všeobecné sestry na standartní lůžkové oddělení dospělých na plný i zkrácený úvazek a všeobecnou sestru na pozici staniční sestra lůžkové části - dospělí.

Masarykův onkologický ústav přijme lékaře/lékařku v oboru psychiatrie

Masarykův onkologický ústav přijme lékaře/lékařku v oboru psychiatrie pro spolupráci formou DPP/DPČ/částečný pracovní úvazek pro zajišťování akutní psychiatrické péče u onkologických pacientů. Možnost nastavení pracovní doby tak, aby umožnilo bezproblémový souběh s pracovním poměrem nebo rodičovskou dovolenou. Předpokládáme týmovou spolupráci s lékaři a psychology MOÚ. 

Krajská nemocnice Liberec hledá radiologického asistenta/asistentku

Krajská nemocnice Liberec, a.s. , oddělení radiační onkologie přijme do svých řad nového kolegu/kolegyni na pozici radiologický asistenta/asistentku.

Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích nabízí uplatnění

Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích přijme do hospicového týmu lékaře / lékařku na částečný úvazek či dohodu a zdravotní sestru / bratra na celý, nebo částečný úvazek, či dohodu.

Masarykův onkologický ústav v Brně přijme lékaře / lékařku v oboru urologie

Masarykův onkologický ústav nabízí pracovní pozici pro lékaře / lékařku na Oddělení urologické onkologie, které je ve svém oboru zcela unikátním pracovištěm. Pozice je určená rovněž pro ty lékaře / lékařky, kteří mají byť jen krátkou praxi v urologii.

Masarykův onkologický ústav v Brně přijme lékaře/lékařku na KKOP a ARO a radiologického asistenta/asistentku

Klinika komplexní onkologické péče přijme na své pracoviště lékaře / lékařku pro obor klinická onkologie, Anesteziologicko resuscitační oddělení přijme lékaře / lékařku se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a Klinika radiační onkologie nabízí volné pracovní místo pro radiologického asistenta/ asistentku na prestižním a moderně vybaveném pracovišti.

KOC Pardubického kraje přijme lékaře/lékařku na oddělení klinické nebo radiační onkologie

Nabízíme práci v Komplexním onkologickém centru Pardubice s akreditací pro vzdělávání v oborech klinické a radiační onkologie. Pracoviště je zaměřeno na využití moderních léčebných metod, plně vybaveno, s možností získat kvalifikaci v uvedených oborech.

Nabídka zaměstnání na Onkologické klinice 2. LF UK a FN Motol

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol hledá 2 sekundární lékaře na plný úvazek pro lůžkovou část pracoviště. Podmínkou je zařazení do oboru klinická onkologie, ukončení interního kmene vítáno.

Nabídka zaměstnání pro absolventy - Absolvent - Onkolog klinický nebo radiační

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín a Nemocnice Nový Jičín přijme do svého týmu onkologa (klinického či radiačního) i absolventy dalších oborů (Gynekologie, Neurologie, Interna a další). KOC zve studenty 6. ročníku a absolventy Lékařských fakult na DEN S LÉKAŘI dne 27.1.2020 v KOC Nový Jičín.   

Nabídka zaměstnání Trutnov

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. přijme lékaře/lékařku se specializovanou způsobilostí v oboru klinická onkologie nebo radiační onkologie. Podrobnosti v části Zaměstnání.

Hledáme lékaře / lékařky

Nemocnice Nový Jičín a. s. - Komplexní Onkologické Centrum přijme lékaře/lékařku na oddělení klinické nebo radiační onkologie. Nemocnice Nové Město na Moravě hledá lékaře/lékařku na oddělení klinické onkologie. Podrobnosti v části Zaměstnání. 

Všeobecná sestra - poptávka zaměstnání

Všeobecná sestra s více, než 10 lety odborné praxe, včetně praxe v klinické onkologii hledá zaměstnání jako všeobecná sestra na onkologickém oddělení, standardním, nebo JIP, případně na oddělení dětské hematoonkologie.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. hledá lékaře/lékařku se zájmem o práci v oboru klinické onkologie na plný nebo částečný úvazek do ambulantního provozu.

Pracovní nabídky - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol přijme sekundárního lékaře pro Onkologickou kliniku a pro pracoviště radiační onkologie Onkologické kliniky. Přečtěte si pracovní nabídky v části zaměstnání.

Pracovní nabídky - Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice přijme lékaře/lékařku pro onkologickou kliniku a vedoucího lékaře/vedoucí lékařku pro Oddělení radioterapie. Přečtěte si pracovní nabídky v části zaměstnání. 

internistu Onkologické kliniky. Hlavní pracovní činnosti: práce na lůžkovém oddělení kliniky, provádění léčebné preventivní péče, příjem nemocných, jejich propouštění i překlady, provádění pravidelných vizit na lůžkové části,
stanovení farmakoterapie včetně léčby bolesti.

Celorepubliková centralizovaná nabídka pracovních míst nejen pro mladé lékaře, ale i pro atestované kolegy napříč všemi specializacemi a nabídka praxí pro studenty.