zaměstnání

Část zaměstnání slouží vedoucím pracovníkům a personálním oddělením k inzerci pracovních míst na onkologických pracovištích v České republice. Dále zde mohou hledat uplatnění lékaři všech odborností, kteří se starají o onkologického pacienta, a také sestry, sociální pracovnice,...

Návrat do práce po rakovině? Proč ne!
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Tisková zpráva Amelie, z.s, Praha 20. 5. 2023. Návrat do práce po zážitku onkologické nemoci a její léčby je cestou, která není vždy jednoduchá a přímočará. Lidem se převrací hodnoty, fyzické i psychické možnosti a někdy musí změnit zaměstnavatele nebo i práci jako takovou. K tomu jim je určitým průvodcem brožurka „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“. Ta nyní vyšla ve třetím revidovaném a doplněném vydání. Pomoc v dnešním, rychle se měnícím světě, je při návratu do práce důležitá.

Nabídka zaměstnání

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. přijme do pracovního poměru lékaře nebo lékařku do onkologické ambulance.

Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV nabízí volná místa pro lékaře/lékařky

Radioterapeutická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nabízí volná místa pro lékaře se zájmem o obor klinická nebo radiační onkologie. Podmínkou je VŠ vzdělání lékařského směru, základní kmen ani atestace není podmínkou.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové přijme lékařky/lékaře

Klinika onkologie a radioterapie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové přijme lékařky/lékaře (absolventy nebo rezidenty) se zájmem o obor klinická onkologie nebo radiační onkologie.

Nespravedlivé jednání státu nebo úřadu? I na ně je lék.
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Tisková zpráva Amelie, z.s.: Stále stejné chyby v postupech, nespravedlnost systému, která ochuzuje onkologicky nemocné a jejich blízké, nevstřícné nastavení úřadů a úředníků. To je něco, s čím se sociální pracovníci potkávají pravidelně. Někteří se ale rozhodnou pro akci – ne u jednoho člověka, ale za všechny. Napíší na ministerstvo nebo úřad, diskutují, spolupracují s dalšími organizacemi a vytváří tlak na žádoucí změnu. Jsou to odborníci s vytrvalostí a nasazením. Mnohdy neuspějí, ale nedají se. To je hájení práv a zájmů. Pomalé, z venku neviditelné, málo ceněné, ale velmi potřebné a hlavně, pro nás.

Onkologická klinika FN Motol přijme všeobecné sestry na lůžkové oddělení dospělých, včetně staniční sestry

Onkologická klinika FN Motol přijme všeobecné sestry na standartní lůžkové oddělení dospělých na plný i zkrácený úvazek a všeobecnou sestru na pozici staniční sestra lůžkové části - dospělí.

Masarykův onkologický ústav přijme lékaře/lékařku v oboru psychiatrie

Masarykův onkologický ústav přijme lékaře/lékařku v oboru psychiatrie pro spolupráci formou DPP/DPČ/částečný pracovní úvazek pro zajišťování akutní psychiatrické péče u onkologických pacientů. Možnost nastavení pracovní doby tak, aby umožnilo bezproblémový souběh s pracovním poměrem nebo rodičovskou dovolenou. Předpokládáme týmovou spolupráci s lékaři a psychology MOÚ. 

Krajská nemocnice Liberec hledá radiologického asistenta/asistentku

Krajská nemocnice Liberec, a.s. , oddělení radiační onkologie přijme do svých řad nového kolegu/kolegyni na pozici radiologický asistenta/asistentku.

Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích nabízí uplatnění

Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích přijme do hospicového týmu lékaře / lékařku na částečný úvazek či dohodu a zdravotní sestru / bratra na celý, nebo částečný úvazek, či dohodu.

Masarykův onkologický ústav v Brně přijme lékaře / lékařku v oboru urologie

Masarykův onkologický ústav nabízí pracovní pozici pro lékaře / lékařku na Oddělení urologické onkologie, které je ve svém oboru zcela unikátním pracovištěm. Pozice je určená rovněž pro ty lékaře / lékařky, kteří mají byť jen krátkou praxi v urologii.

Masarykův onkologický ústav v Brně přijme lékaře/lékařku na KKOP a ARO a radiologického asistenta/asistentku

Klinika komplexní onkologické péče přijme na své pracoviště lékaře / lékařku pro obor klinická onkologie, Anesteziologicko resuscitační oddělení přijme lékaře / lékařku se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a Klinika radiační onkologie nabízí volné pracovní místo pro radiologického asistenta/ asistentku na prestižním a moderně vybaveném pracovišti.

KOC Pardubického kraje přijme lékaře/lékařku na oddělení klinické nebo radiační onkologie

Nabízíme práci v Komplexním onkologickém centru Pardubice s akreditací pro vzdělávání v oborech klinické a radiační onkologie. Pracoviště je zaměřeno na využití moderních léčebných metod, plně vybaveno, s možností získat kvalifikaci v uvedených oborech.

Nabídka zaměstnání na Onkologické klinice 2. LF UK a FN Motol

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol hledá 2 sekundární lékaře na plný úvazek pro lůžkovou část pracoviště. Podmínkou je zařazení do oboru klinická onkologie, ukončení interního kmene vítáno.

Nabídka zaměstnání pro absolventy - Absolvent - Onkolog klinický nebo radiační

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín a Nemocnice Nový Jičín přijme do svého týmu onkologa (klinického či radiačního) i absolventy dalších oborů (Gynekologie, Neurologie, Interna a další). KOC zve studenty 6. ročníku a absolventy Lékařských fakult na DEN S LÉKAŘI dne 27.1.2020 v KOC Nový Jičín.   

Nabídka zaměstnání Trutnov

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. přijme lékaře/lékařku se specializovanou způsobilostí v oboru klinická onkologie nebo radiační onkologie. Podrobnosti v části Zaměstnání.

Hledáme lékaře / lékařky

Nemocnice Nový Jičín a. s. - Komplexní Onkologické Centrum přijme lékaře/lékařku na oddělení klinické nebo radiační onkologie. Nemocnice Nové Město na Moravě hledá lékaře/lékařku na oddělení klinické onkologie. Podrobnosti v části Zaměstnání. 

Všeobecná sestra - poptávka zaměstnání

Všeobecná sestra s více, než 10 lety odborné praxe, včetně praxe v klinické onkologii hledá zaměstnání jako všeobecná sestra na onkologickém oddělení, standardním, nebo JIP, případně na oddělení dětské hematoonkologie.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. hledá lékaře/lékařku se zájmem o práci v oboru klinické onkologie na plný nebo částečný úvazek do ambulantního provozu.

Pracovní nabídky - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol přijme sekundárního lékaře pro Onkologickou kliniku a pro pracoviště radiační onkologie Onkologické kliniky. Přečtěte si pracovní nabídky v části zaměstnání.

Pracovní nabídky - Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice přijme lékaře/lékařku pro onkologickou kliniku a vedoucího lékaře/vedoucí lékařku pro Oddělení radioterapie. Přečtěte si pracovní nabídky v části zaměstnání. 

internistu Onkologické kliniky. Hlavní pracovní činnosti: práce na lůžkovém oddělení kliniky, provádění léčebné preventivní péče, příjem nemocných, jejich propouštění i překlady, provádění pravidelných vizit na lůžkové části,
stanovení farmakoterapie včetně léčby bolesti.

Celorepubliková centralizovaná nabídka pracovních míst nejen pro mladé lékaře, ale i pro atestované kolegy napříč všemi specializacemi a nabídka praxí pro studenty.