zaměstnání

Část zaměstnání slouží vedoucím pracovníkům a personálním oddělením k inzerci pracovních míst na onkologických pracovištích v České republice. Dále zde mohou hledat uplatnění lékaři všech odborností, kteří se starají o onkologického pacienta, a také sestry, sociální pracovnice,...

Masarykův onkologický ústav vyhlašuje výběrové řízení na místo Primář/primářka oddělení laboratorní medicíny

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa Primář/primářka oddělení laboratorní medicíny.  Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 5. srpna 2020 včetně. Seznamte se s požadavky, podmínkami a průběhem výběrového řízení v části Nabídka zaměstnání.  

Masarykův onkologický ústav v Brně přijme lékaře / lékařku v oboru urologie

Masarykův onkologický ústav nabízí pracovní pozici pro lékaře / lékařku na Oddělení urologické onkologie, které je ve svém oboru zcela unikátním pracovištěm. Pozice je určená rovněž pro ty lékaře / lékařky, kteří mají byť jen krátkou praxi v urologii.

Masarykův onkologický ústav v Brně přijme lékaře/lékařku na KKOP a ARO a radiologického asistenta/asistentku

Klinika komplexní onkologické péče přijme na své pracoviště lékaře / lékařku pro obor klinická onkologie, Anesteziologicko resuscitační oddělení přijme lékaře / lékařku se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a Klinika radiační onkologie nabízí volné pracovní místo pro radiologického asistenta/ asistentku na prestižním a moderně vybaveném pracovišti.

KOC Pardubického kraje přijme lékaře/lékařku na oddělení klinické nebo radiační onkologie

Nabízíme práci v Komplexním onkologickém centru Pardubice s akreditací pro vzdělávání v oborech klinické a radiační onkologie. Pracoviště je zaměřeno na využití moderních léčebných metod, plně vybaveno, s možností získat kvalifikaci v uvedených oborech.

Nabídka zaměstnání na Onkologické klinice 2. LF UK a FN Motol

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol hledá 2 sekundární lékaře na plný úvazek pro lůžkovou část pracoviště. Podmínkou je zařazení do oboru klinická onkologie, ukončení interního kmene vítáno.

Nabídka zaměstnání pro absolventy - Absolvent - Onkolog klinický nebo radiační

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín a Nemocnice Nový Jičín přijme do svého týmu onkologa (klinického či radiačního) i absolventy dalších oborů (Gynekologie, Neurologie, Interna a další). KOC zve studenty 6. ročníku a absolventy Lékařských fakult na DEN S LÉKAŘI dne 27.1.2020 v KOC Nový Jičín.   

Nabídka zaměstnání Trutnov

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. přijme lékaře/lékařku se specializovanou způsobilostí v oboru klinická onkologie nebo radiační onkologie. Podrobnosti v části Zaměstnání.

Hledáme lékaře / lékařky

Nemocnice Nový Jičín a. s. - Komplexní Onkologické Centrum přijme lékaře/lékařku na oddělení klinické nebo radiační onkologie. Nemocnice Nové Město na Moravě hledá lékaře/lékařku na oddělení klinické onkologie. Podrobnosti v části Zaměstnání. 

Všeobecná sestra - poptávka zaměstnání

Všeobecná sestra s více, než 10 lety odborné praxe, včetně praxe v klinické onkologii hledá zaměstnání jako všeobecná sestra na onkologickém oddělení, standardním, nebo JIP, případně na oddělení dětské hematoonkologie.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. hledá lékaře/lékařku se zájmem o práci v oboru klinické onkologie na plný nebo částečný úvazek do ambulantního provozu.

Pracovní nabídky - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol přijme sekundárního lékaře pro Onkologickou kliniku a pro pracoviště radiační onkologie Onkologické kliniky. Přečtěte si pracovní nabídky v části zaměstnání.

Pracovní nabídky - Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice přijme lékaře/lékařku pro onkologickou kliniku a vedoucího lékaře/vedoucí lékařku pro Oddělení radioterapie. Přečtěte si pracovní nabídky v části zaměstnání. 

internistu Onkologické kliniky. Hlavní pracovní činnosti: práce na lůžkovém oddělení kliniky, provádění léčebné preventivní péče, příjem nemocných, jejich propouštění i překlady, provádění pravidelných vizit na lůžkové části,
stanovení farmakoterapie včetně léčby bolesti.

Celorepubliková centralizovaná nabídka pracovních míst nejen pro mladé lékaře, ale i pro atestované kolegy napříč všemi specializacemi a nabídka praxí pro studenty.