zápisy ze zasedání sekcí » Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče odstranit

Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - Průběžná informace o činnosti a aktivitách k 8.11. 2019
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Zpráva pro členy Sekce podpůrné léčby obsahující informace týkajících se činnosti sekce a návrhy na další činnost.