zápisy ze zasedání sekcí

V této části najdete zápisy z jednání Sekce pediatrické onkologie.

V této části najdete zápisy ze zasedání psychoonkologické sekce České onkologická společnosti. Vzhledem k současné situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19 a aktuálním nařízením vlády ČR se výbor Psychoonkologické sekce rozhodl o zrušení valné hromady dne...

Zde najdete zápisy z jednání výboru Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP.

Zápisy z jednání Dermatoonkologické sekce České onkologické společnosti.

Zápisy z jednání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti. Příští setkání: 19. 4. 2018 v Praze

Výbor  Předsedkyně Prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA Místopředsedkyně MUDr. Milana Šachlová, CSc. Členové MUDr. Hana Honová Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Prim. MUDr.Viera Bajčiová Revizorem sdružení je primář MUDr. Pavel Vítek. Seznam členů Členy tohoto občanského sdružení se...

Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují pracují s onkologicky nemocnými a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst.  V září 2022 proběhly mimořádné volby předsedy...

Zápis ze zasedání Pediatrické onkologické sekce ČOS ve dnech 29.2.-1.3.2024, Praha

Přečtěte si zápis z jednání Sekce pediatrické onkologie ve FN Motol, na kterém společně jednali zástupci obou pediatrických KOC (FN Motol a FN Brno). 

Zápis z rozšířeného setkání psychoonkologické sekce a jejích příznivců dne 22. 1. 2024
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

Přítomni: Kynkorová, Tóthová, Alexandrová, Kulhánková, Vonostránský, Weber, Lhotová, Otípková, Sýkorová, Váchová, Přibylová, Krejčí, Hagarová.

Zápis ze zasedání výboru Sekce preventivní onkologie ČOS ČLS JEP, dne 4. 1. 2024, online

Přítomni: J.Halámková, M.Pospíchal, P.Nováková, I.Hrnčiříková, M.Tůmová
Omluven: M.Svoboda

Zápis ze zasedání výboru Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, dne 2. 11. 2023 v rámci BOD

Přítomni: Halámková, Hrnčiříková, Tůmová, Pospíchal, Nováková
Omluven: Svoboda

Zápis ze setkání Sekce onkourologie v rámci BOD 2023  dne  2.11.2023
MUDr. Michaela Matoušková

Přítomní: doc. Poprach.  prof.  Buchler, dr. Kopecký,  prim. Katolická,  dr. Svoboda., dr. Matoušková Omluven: prof. Babjuk

Zápis ze zasedání Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ze dne 27. 6. 2023 v Olomouci
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

Účast: Hana Kynkorová, Ivona Šporcrová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Libuše Kalvodová, Kristína Tóthová (vzdáleně).

Zápis ze zasedání KMO a Sekce mladých onkologů ČOS ze 17.6.2023
MUDr. Michal Eid

Dne 17. června se konala první schůze nového výboru Sekce mladých onkologů České onkologické společnosti ČLS JEP. Přítomní: Michal Eid, Radim Němeček, Tomáš Svoboda, Ľudmila Křížová

MUDr. Michaela Matoušková

Přítomni: prof.T. Bucher, prof. M. Babjuk, doc. A. Poprach, dr. M. Matoušková
On line: dr. J. Katolická, dr. J, Kopecký, dr. T. Svoboda

Zápis ze setkání výboru Uroonkologické sekce České onkologické společnosti dne 21. prosince 2021
MUDr. Michaela Matoušková

Přítomni: A. Poprach, J. Katolická, J. Kopecký, M. Zemanová, T. Svoboda, M. Matoušková
Omluveni: B. Melichar, I. Kocák

Zápis z valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS 12. 2. 2020 v Brně

Přítomni: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Petra Nováková, Jan Pokorný, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Ivona Šporcrová, Kristina Tóthová
Hosté: Jiří Kalvoda

Zápis z 34. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS z dne 22.1. 2020
MUDr. Viktor Maňásek

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Andrášková, Benešová
Omluveni: Pazdrová, Šmejkalová- Musilová. Nedostavila se: Bencsiková
Hosté: Smitka, Mošnová

Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - Průběžná informace o činnosti a aktivitách k 8.11. 2019
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Zpráva pro členy Sekce podpůrné léčby obsahující informace týkajících se činnosti sekce a návrhy na další činnost. 

Zápis z 33. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 8.10. 2019
MUDr. Viktor Maňásek

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Pazdrová, Šmejkalová- Musilová
Omluveni: Andrášková, Benešová, Švébišová, Bencsiková
Host: Smitka, Mošnová, Novotný

Zápis z 32. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS z dne 23. 4. 2019
MUDr. Viktor Maňásek

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Andrášková
Omluveni: Pazdrová, Tuček, Šmejkalová- Musilová, Benešová, Švébišová, Bencsiková
Host: Smitka, Voplakal, Cheníčková

Zápis z 31. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 22. 1. 2019
Mgr. et MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Pazdrová, Andrášková, Smitka, Mošnová
Host: Mgr. Petr Břicháček

Přítomni: Libuše Kalvodová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Vlasta Romanová, Ivona Šporcrová,
Omluveni: Petra Nováková, Pavla Lhotová.

Zápis z 30. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 3. 10. 2018
Přítomni: Bc. Andrášková , dr. Beneš, dr. Holečková, dr. Tuček, dr. Maňásek, dr. Bencsiková
Hosté: P. Břicháček, Mgr. Mošnová, Ing. Smitka, MUDr. Moravec, MUDr.Jakubovitšová, p. Sersenová
Omluveni: dr. Benešová, dr. Pazdrová, dr. Šmejkalová Musilová, dr. Švébišová, doc. Tomiška
Mgr. Libuše Kalvodová
Přítomni: všichni členové sekce
Mgr. Libuše Kalvodová
Přítomni: Z. Hrstka, K. Machová, H. Čápová, L. Kalvodová
Omluveni: ostatní členové sekce

Přítomní členové sekce: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Ivona Šporcrová, Hana Čápová
Omluveni, nemocní: Zdeněk Hrstka, Karolina Machová, Kristina Tothová, Alexandra Škrobánková, Věra Reichlová

Datum: 20.3. 2013 v Praze
Účastníci: členové PSNPO, dr. Benešová KN Jihlava, dr. Čmejlová FN Motol, dr. Švébišová FN Olomouc, prof. Zadák FN Hradec Králové

Datum: 11.9. 2012 v Brně
Účastníci: členové PSNPO, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Datum: 26. dubna 2012 v Brně
Účastníci: členové PSNPO, , prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.