zápisy ze zasedání sekcí » hlášení odstranit

Přítomni: Hrstka, Kalvodová, Kulhánková, Machová, Škrobánková, Šporcrová, Tóthová, Vlčková