Zápis z 18. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 25.9.2009, konané v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Přítomni: Hrstka, Kalvodová, Kulhánková, Machová, Škrobánková, Šporcrová, Tóthová, Vlčková

Omluveni: Čápová, Rovenská

  1. Schůze ČOS odhlasovala v letních měsících přijetí nových členů psychoonkologické sekce – Machová, Šporcrová.
  2. Informace o pokrytí onkologických center a pracovišť klinickými psychology – psychoonkology. Nadále potřeba opakovaně rekognoskovat personální obsazení psychology v jednotlivých onkologických centrech.V této souvislosti zmíněn slovenský hospic Plamienok – v našich zeměpisných šířkách nová forma hospicu se zaměřením na dětskou populaci.
  3. Informace o možnostech založení České psychoonkologické společnosti – v současné době nelze realizovat (potřeba minimálně 50 členů); v této situaci úvaha o spojení se se slovenskými psychoonkology.
  4. Porovnání výhod a nevýhod pozice psychoonkologa na jeho pracovišti – současný stav: působí buď jako součást somatické onkologické kliniky či oddělení nebo jako součást pracoviště klinické psychologie s pozicí konzilárního pracovníka. Jeví se potřeba spolupráce psychologa nejen s lékaři, ale též se středními a nižšími zdravotnickými pracovníky – důraz na vytvoření týmu v rámci získávání a předávání informací.
  5. Příprava psychoonkologicky orientovaného symposia (určeného pro onkologickou odbornou veřejnost, včetně kolegů ze Slovenska) – plánováno na září 2010 ve FN Brno (pracoviště Bohunice); do příští schůze je nutné připravit anotace příspěvků; budeme žádat o akreditaci AKP, příp. jiné odborné společnosti či organizace.
  6. Návrh na účast členů psychoonkologické sekce ČOS v přednáškovém psychoonkologickém bloku Brněnských onkologických dnů 2010 – tč. je potřeba zjistit podmínky účasti (počet možných příspěvků, rozsah, zaměření).
  7. Projekty, publikace – návrh na kvantitativně orientovaný výzkum (cca do 1 roku trvání), kde by mohli participovat psychoonkologové zaměření jak na děti, tak na dospělé – do příští schůze návrhy na témata výzkumu a metodologii.

Příští valná hromada se uskuteční v pátek 6. 11. 2009 v 10hod. v Dětské nemocnici na Černopolní, Brno

Zapsala: I. Šporcrová

Zpět