zdravotní pojišťovny

Zápis z nejnovějšího Fóra onkologů, ze dne 25. 9. 2023. Další Fórum onkologů je naplánováno na 22. 4. 2024 Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních...

Na tomto místě najdete nejen přehled zdravotních pojišťoven České republiky s kontakty, ale také aktuální informace týkající se jednání a dohod mezi plátci péče a odbornými společnostmi v oblasti onkologie.

Odkazy vedou do části pro poskytovatele péče a lékaře číslo   kontakty 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky Orlická 2020/4, Praha 3, 130 00  Tel.: 952 222 222 E-mail: info@vzp.cz 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České Republiky Drahobejlova 1404/4, 190...

Dne 6.11.2019 se konalo setkání zástupců zdravotních pojišťoven a odborných společností ČOS a SROBF k tématu protonové terapie. Výsledkem setkání je společné stanovisko. Indikace protonové terapie je navrhována MDT týmem příslušného KOC.

MUDr. Ivo Procházka

Součástí nové organizace je také vytvoření dvou nových výkonů pro praktické lékaře: "Převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře" (01186) a "Následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním" (01188). Přednáška na semináři pro praktické lékaře v rámci BOD 2019 se věnovala nové organizaci péče o pacienty v remisi právě z pohledu úhrad zdravotních pojišťoven.

Ing. Pavel Bartoň

Přednáška prvního bloku konference PREVON 2018, kterou organizovalo Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, byla věnována výsledkům a perspektivám adresného zvaní ke screeningu zhoubných nádorů na základě dat VZP. 

Fórum onkologů 16. listopadu ve FN Motol

Druhé obnovené setkání Fóra onkologů se uskuteční 16. listopadu 2018 ve FN Motol (ředitelství, kinosál 2. patro). K dispozici program! Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče, SÚKL.