Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven

, FN Motol, kinosál 2. patro - ředitelství

Druhé obnovené setkání Fóra onkologů. Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče, SÚKL. Základem bude bohatá diskuse o aktuálních tématech problematiky onkologické péče.

K dispozici je Zápis z Fóra onkologů konaného dne 16. 11. 2018 ve FN Motol

Pozvánka a program na Fórum onkologů 16.11.2018 od 10 hodin

  • Úvod, přivítání účastníků
  • Organizace onkologické péče v ČR, realita, perspektivy a výzvy – J. Prausová
  • Pohled praktických lékařů na spolupráci – S. Býma, P. Šonka
  • Organizace onkologické péče z pohledu plátce – VZP – D. Šmehlík
  • Organizace onkologické péče z pohledu plátce – Svaz pojišťoven – R. Knorová
  • Vybrané metodické otázky související se sběrem dat: transformace NOR od roku 2019, kódování nových markerů CZ-DRG a predikce centrové léčby – L. Dušek
  • Pohled MZČR na onkologickou péči v ČR – H. Rögnerová
  • Diskuse po každém vystoupení

Pokud máte zájem o samostatné sdělení, či konkrétní příspěvek do diskuse, prosím zašlete na mailovou adresu: alena.koutska@fnmotol.cz

Těšíme se na shledání s Vámi, Vy se můžete těšit na přátelskou pracovní atmosféru a dobré občerstvení.

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Pozvánka v pdf

  • Přidat do kalendáře: 2018-11-16 10:00:00 2018-11-16 23:59:59 Europe/Prague Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Druhé obnovené setkání Fóra onkologů. Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče, SÚKL. Základem bude bohatá diskuse o aktuálních tématech problematiky onkologické péče. K dispozici je Zápis z Fóra onkologů konaného dne 16. 11. 2018 ve FN Motol FN Motol, kinosál 2. patro - ředitelství