Zhoubné nádory jater, žlučníku a žlučových cest » transplatace orgánu odstranit

Při transplantaci jater se odstraní nemocná játra a na jejich místo jsou přenesena (transplantována) celá játra dárce nebo jejich část. Jde o složitou operaci, kdy je nutno spojit cévy a žlučové cesty.Játra k transplantaci jsou získána od dárce- člověka, u kterého byla jednoznačně a...

Obsah: Nezhoubné nádory jater Zhoubný nádor z jaterních buněk (hepatocelulární karcinom) Zhoubný nádor z buněk žlučovodů (cholangiokarcinom) Jiné nádory Budoucnost transplantací jater u nemocných s nádorovými onemocněními Nezhoubné nádory jater U nemocných, kteří mají nezhoubné...