Zhoubné nádory jater, žlučníku a žlučových cest

Obsah: Regionální chemoterapie cévkou či katétrem Superselektivní chemoembolizace Předoperační embolizace portální žíly Regionální chemoterapie cévkou či katétrem Principem regionální chemoterapie je podání cytostatika do jater přímo jaterní tepnou. Snažíme se tak dosáhnout v játrech...

Nádory jater patří mezi vzácná onemocnění. Častěji se objevuje u mužů, kde je výskyt až dvojnásobný. Kromě vlastního zhoubného onemocnění představují játra časté místo metastáz nejrůznějších zhoubných nádorů, například rakoviny plic, prsu, tlustého střeva a konečníku. Játra...

Obsah: Jak vzniká nádorové onemocnění Růst nádoru Druhotné (metastatické) zhoubné onemocnění jater Játra Projevy nádorového onemocnění jater Jak se stanoví diagnóza nádoru jater? Jak se zhoubné onemocnění jater léčí? Jaké jsou nežádoucí účinky léčby? Jak probíhá další...

Při transplantaci jater se odstraní nemocná játra a na jejich místo jsou přenesena (transplantována) celá játra dárce nebo jejich část. Jde o složitou operaci, kdy je nutno spojit cévy a žlučové cesty.Játra k transplantaci jsou získána od dárce- člověka, u kterého byla jednoznačně a...

Obsah: Nezhoubné nádory jater Zhoubný nádor z jaterních buněk (hepatocelulární karcinom) Zhoubný nádor z buněk žlučovodů (cholangiokarcinom) Jiné nádory Budoucnost transplantací jater u nemocných s nádorovými onemocněními Nezhoubné nádory jater U nemocných, kteří mají nezhoubné...

V případě nádorových onemocnění při zjištění metastáz se jedná o pokročilé onemocnění. Pro další léčebný postup je důležité, zda se jedná o solitární metastázu (jedno ložisko) či vícečetné metastázy. Dalším důležitým faktorem je lokalizace metastáz, zda se jedná o metastázu...

V České republice mají pacienti, lékaři a celá veřejnost unikátní přístup k datům z Národního onkologického registru ČR. Díky projektu na vytvoření webového portálu o epidemiologii nádorů České republiky, jehož vznik byl motivován snahou zpřístupnit tato velmi cenná data širokému...

Obsah: Co je žlučník a žlučové cesty Jaké jsou příznaky nádorů žlučníku a žlučových cest? Jak se stanoví diagnóza nádoru žlučníku a žlučových cest? Jak se zhoubné nádory žlučníku a žlučových cest léčí? Jak probíhá další sledování po ukončení léčby? Kromě jiných...