Transplantace jater

Při transplantaci jater se odstraní nemocná játra a na jejich místo jsou přenesena (transplantována) celá játra dárce nebo jejich část. Jde o složitou operaci, kdy je nutno spojit cévy a žlučové cesty.Játra k transplantaci jsou získána od dárce- člověka, u kterého byla jednoznačně a nezpochybnitelně prokázána smrt mozku.Odběr jater od dárce provede chirurgický tým, játra jsou propláchnuta speciálním roztokem, ochlazena a poté co nejrychleji transplantována příjemci jiným chirurgickým týmem. Následuje komplexní pooperační péče na jednotce intenzívní péče, nasadí se imunosupresíva (léky potlačující imunitu), která zabraňují odhojování (rejekci). Poté je pacient doživotně sledován a léčen transplantačním centrem, musí trvale užívat imunosupresivní léky, které mohou mít závažné nežádoucí vedlejší účinky (vznik diabetu, hypertenze, vyšší riziko infekčních a nádorových onemocnění).

Kam dále

Informace o stránce

  • Autoři: MUDr. Pavel Studeník (CKTCH Brno); MUDr. Vladimír Mejzlík (CKTCH (MOÚ a FN USA))
  • Recenzenti: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU)
  • Datum vytvoření: 1. 10. 2007
  • Datum poslední úpravy: 21. 5. 2014
  • Informace o poslední úpravě:

    Revize provedena MUDr. Vladimírem Mejzlíkem k 21.5.2014. Rozsah aktualizace: doplněn úvod, upraven text ve všech kapitolách