Zhoubné nádory oka

V oblasti oka rozlišujeme zhoubné nádory nitrooční, mezi které řadíme retinoblastom a melanom a zhoubné nádory  očnice, víček a slzné žlázy, kde se objevuje melanom, rabdomyosarcom, bazaliom, spinaliom, cylindrom a maligní smíšený nádor. Informace o výskytu, příznacích, diagnostice a...

V České republice mají pacienti, lékaři a celá veřejnost unikátní přístup k datům z Národního onkologického registru ČR. Díky projektu na vytvoření webového portálu o epidemiologii nádorů České republiky, jehož vznik byl motivován snahou zpřístupnit tato velmi cenná data širokému...

Obsah: Zhoubné nádory nitrooční Retinoblastom Melanom Zhoubné nádory očnice, víček a slzné žlázy Maligní lymfom Rabdomyosarkom Maligní nádory víček Maligní nádory slzné žlázy Zhoubné nádory nitrooční Retinoblastom Retinoblastom (RB) je maligní nádor sítnice oka. Představuje 1...