Nádory v oblasti oka

V oblasti oka rozlišujeme zhoubné nádory nitrooční, mezi které řadíme retinoblastom a melanom a zhoubné nádory  očnice, víček a slzné žlázy, kde se objevuje melanom, rabdomyosarcom, bazaliom, spinaliom, cylindrom a maligní smíšený nádor.

Informace o výskytu, příznacích, diagnostice a léčbě se dozvíte v této část, především v článku odborníka na zhoubné nádory v oblasti oka. 

Kam dále

Klíčová slova
Zhoubné nádory oka